Pijana wnioskodawczyni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 19 paź 2015, 8:57

Wpłynął wniosek od pani o przyznanie zasiłku okresowego. Wysłano pismo o przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny udał się w celu dokonania formalności, a tu pani leży pijana w łóżku i wykrzykuje "Ja zobaczę jak mnie załatwicie ile mi dacie.........." Proszę podpowiedzcie jak załatwić sprawę.
barbarinka


Napisano: 19 paź 2015, 9:28

Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego
niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych
może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia
niepieniężnego.
2.15) Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa
zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną
mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
ankaw
Stażysta
Posty: 116
Od: 15 gru 2014, 11:45

Napisano: 19 paź 2015, 9:29

sporządzić notatkę, przyznać świadczenie w formie rzeczowej i zobowiązać do leczenia lub dać odmowę
ankaw
Stażysta
Posty: 116
Od: 15 gru 2014, 11:45

Napisano: 19 paź 2015, 9:34

Daj odmowę ze względu na marnotrawienie środków.
as12

Napisano: 19 paź 2015, 13:28

Jezeli pani wczesniej nie korzystała lub korzystała ale taki wybryk po raz pierwszy... :
Ponownie termin wywiadu
Wywiad
Pomoc w formie bonów lub/i przelewów - czynsz, energia
Zobowiązanie do zachowania trzeźwości, podjęcie terapii
Poinformowanie o tym iż przy kolejnej wpadce będzie odmowa.
I jesli się zdarzy to jedynie gorące posiłki, reszta odmowa lub dalej bony ale ograniczenie wysokości zasiłków
kolo32

Napisano: 19 paź 2015, 13:32

Wpadka po raz trzeci - jeśli przy drugiej było ograniczenie

Po pierwszym razie z uchwyconymi wszystkimi aspektami łatwo juz pisać odmowę lub ograniczenie: brak współdziałania, marnotrawienie, nie wykorzystanie możliwości...
kolo32


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]