Wstrzymanie wypłaty zasiłku stałego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 22 paź 2015, 8:26

Bezdomny przebywa w schronisku w innym województwie, ze względu na zmianę kryteriów dochodowych wysłałam prośbę o przeprowadzenie wywiadu aktualizacyjnego. Dostałam odpowiedź, że Pan już nie przebywa w tym schronisku i nie było możliwości przeprowadzenia z nim wywiadu.
Wstrzymać wypłatę zasiłku? Jeśli tak, to na podstawie jakiego art.?
Zosiaa


Napisano: 22 paź 2015, 8:36

art 11 ust . 2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Art. 109. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
ankaw
Stażysta
Posty: 116
Od: 15 gru 2014, 11:45

Napisano: 22 paź 2015, 8:36

ankaw
Stażysta
Posty: 116
Od: 15 gru 2014, 11:45

Napisano: 22 paź 2015, 8:41

Wstrzymanie decyzją nie na gębę.
BadAss

Napisano: 22 paź 2015, 8:55

kiedyś słyszałam opinię dość znanego prawnika od pomocy społecznej że wstrzymać to można...np oddech :lol:
ankaw
Stażysta
Posty: 116
Od: 15 gru 2014, 11:45


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]