wyrok TK lub orzeczenie Sądu - stały

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 24 lis 2015, 15:30

Witam. Bardzo proszę o pomoc. Pilnie potrzebuje "namiarów" na jakieś orzecznictwo w sprawie liczenie lub nie zasiłku rodzinnego jako dochodu własnego osoby pobierającej zasiłek stały.
Z góry dziękuję ;-)
mbu


Napisano: 24 lis 2015, 16:02

Wredna1

Napisano: 25 lis 2015, 9:09

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 9 czerwca 2010 r.
II SA/Ke 293/10
Biorąc pod uwagę powyższe, rozstrzygnięcie niniejszej sprawy sprowadza się zatem do przeprowadzenia oceny, czy organy obu instancji słusznie zaliczyły kwotę zasiłków rodzinnych do dochodu skarżącej. Spór bowiem w istocie dotyczy prawidłowości ustalenia wysokości dochodu uzyskiwanego przez skarżącą.
W tym miejscu należy odwołać się do art. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), który podkreśla, iż jakkolwiek prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka (ust. 2 pkt 1) to zasiłek rodzinny ma na celu przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka (ust. 1). Obowiązek przeznaczania otrzymanych świadczeń na potrzeby dzieci jest więc oczywisty (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 355/06, LEX nr 535017). Zasiłek i dodatki do tego zasiłku chronią bowiem dobro dziecka, jako wartość konstytucyjną, a nie interes osoby utrzymującej dziecko (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 lipca 2008 r., sygn. akt: IV SA/Gl 246/08, LEX nr 509441).
Biorąc zatem pod uwagę cel, jakiemu służą zarówno świadczenia alimentacyjne jak i zasiłek rodzinny, stwierdzić trzeba, iż zasiłek rodzinny stanowi dochód rodziny, nie zaś, jak błędnie przyjął organ odwoławczy, dochód rodzica, który wnioskuje o przyznanie zasiłku stałego. Nie ma przy tym znaczenia, iż przedmiotowe świadczenie jest przyznawane, przysługuje rodzicowi. Zasiłek rodzinny - z racji tego iż przyznawany jest na utrzymanie dzieci - jest bowiem związany z ich posiadaniem. Innymi słowy, posiadanie dziecka determinuje uprawnienie do wnioskowania o zasiłek rodzinny. Tym samym cel tego świadczenia jest tożsamy z alimentami, zaś prawidłowość niezaliczenia tych ostatnich do dochodu rodzica nie budzi, w stanie faktycznym sprawy, wątpliwości. Zdaniem Sądu, w składzie rozpoznającym sprawę niniejszą, pojęcie dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku stałego (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy) wiązać należy z dochodem jaki strona uzyskuje dzięki własnej aktywności życiowej (np. wynagrodzenie za pracę), bądź z uwagi na przysługujące wyłącznie jej przymioty (np. renta z tytułu niezdolności do pracy). Podkreślić przy tym trzeba, iż zasiłki rodzinne nie zostały przyznane dlatego, że A. C. jest rodzicem, ale z uwagi na okoliczność, iż posiada sześcioro dzieci, których potrzeby bytowe muszą być zabezpieczone.

drugi wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 2 czerwca 2011 r.
II SA/Sz 417/11
dobra

Napisano: 25 lis 2015, 10:30

Czyli wg nowszego wyroku świadczenia rodzinne się nie wliczają jako dochód osoby ubiegającej się o zasiłek stały.
W tego typu sprawach to może by się byłe MPiPS postarało o jednoznaczną interpretację, bo coś mi się wydaje, że co gmina to jest to inaczej liczone.
zisis1

Napisano: 25 lis 2015, 11:08

To jest tylko wyrok Sądu Wojewódzkiego

Wyrok z linku Wrednej to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i mówi co innego. Nie jest ważna data.

Dodatkowo, istotne jest, że sprawy są indywidualne.
BadAss


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]