Wzór upomnienia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 26 lis 2015, 12:12

Czy ktoś byłby tak uprzejmy i zamieściłby wzór upomnienia w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Wydaliśmy decyzję zwrotową a klient nas olewa. Jak napisać upomnienie żeby potem ktoś nie stwierdził, że miało ono błędy formalne.
alinka


Napisano: 26 lis 2015, 15:34

OPS – ................. ..................., dn. ............r.


Pani ................
ul. ...................
..........................

UPOMNIENIE

Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zmianami) wzywa się do uregulowania należności w wys. ........... zł (słownie: złotych 00/100) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.
Koszty upomnienia: 11,60 zł
Łącznie do zapłaty według stanu na dzień wystawienia upomnienia: ............... zł.
Należności te należy wpłacić w ciągu 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego upomnienia, do kasy, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w ................, ul. ...............
Bank....................
Nr ....................................
W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.
klops


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]