suo

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 21 gru 2015, 0:28

mam dylemat z suo, mianowicie
1. mam wniosek o suo, wystawiony przez lekarza psychiatrę, o konieczności przyznania tych usług. Dodam, że wnioskodawca nie ma orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na chorobę psychiczną - I problem, czy zaświadczenie to jest wystatarczające
2. wnioskodawca ma żonę i synów, którzy mają obowiązek alimentacyjny
3. wnioskodawca ma przyznane usługi opiekuńcze
4. w zakresie suo wnosi o interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, współpraca z rodziną , pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3. w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

czy na podstawie w/w dalibyście suo ? czy najpierw wnioskodawca nie musi zwrócić się do NFZ - chyba ma część świadczeń gwarantowanych z budżetu państwa w w/w zakresie ? jakie jest wasze zdanie ?
suo


Napisano: 21 gru 2015, 15:34

Ostatnio natrafiłam na bardzo ciekawy wyrok NSA w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczący rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podam sygnaturę dzisiaj wieczorem albo jutro, bo muszę go odnaleźć. Myślę, że Cię zainteresuje.
Ofka

Napisano: 21 gru 2015, 21:30

ok czekam na sygnaturę
suo

Napisano: 22 gru 2015, 9:25

II SA/Gd 416/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-19.
Wyrok WSA a nie NSA i nieco inny zakres usług, ale przeanalizuj zalecenia sądu pod kątem swojej sprawy.
Z treści wyroku: "Objęcie pomocą społeczną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji leczniczej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu ma zatem charakter świadczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń o podobnym charakterze, lecz gwarantowanych przez system opieki zdrowotnej. Szerokie ujęcie zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w § 2 pkt 3 rozporządzenia s.u.o. pozwala przy tym przyjąć, że pomoc w tej formie może polegać zarówno na objęciu innymi formami rehabilitacji, niż oferowane i uzyskane w ramach systemu opieki zdrowotnej, jak również na przyznaniu usługi w formach rehabilitacji takich samych lub zbliżonych do gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, jeżeli świadczenia gwarantowane nie zaspokajają wszystkich uzasadnionych potrzeb wnioskodawcy.

W konsekwencji przyjąć należy, że rozpatrując możliwość przyznania pomocy polegającej na objęciu specjalistyczną usługą rehabilitacji i jej zakres, organ pomocy społecznej nie może poprzestać na ustaleniu, czy rehabilitacja objęta wnioskiem jest wymieniona w przepisach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej, lecz jest obowiązany ustalić czy wnioskodawca ma możliwość uzyskania takich świadczeń z systemu opieki zdrowotnej oraz stwierdzić czy świadczenia te zostały uzyskane w wystarczającym zakresie, zaspokajającym uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 listopada 2010 roku, sygn. akt II SA/Lu 505/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl)".
Ofka

Napisano: 22 gru 2015, 12:12

dzięki za pomoc
suo


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]