proszę o sprawdzenie poprawnosci

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]

Moderator: heiland

Napisano: 06 sty 2016, 13:04

Przypadek taki: Adam Ś. w dniu 17 maja 2015r. wniósł o przyznanie pomocy w postaci zasiłku okresowego do jego 4 osobowej rodziny. Wyjaśnił, że pomimo wielu starań nie może znaleźć zatrudnienia. Żona wnioskodawcy opiekuje się niepełnosprawnym synem i z tego tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1200zł miesięcznie. Ponadto syn strony uzyskuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153zł miesięcznie. Adam Ś. wnioskował o przyznanie pomocy w maksymalnej wysokości ze względu na duże potrzeby rodziny związane z koniecznością zapewnienia opieki niepełnosprawnemu dziecku. Strona zamieszkuje w przestronnym mieszkaniu zaopatrzonym w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Adam Ś. posiada wykształcenie- techniczne- elektryk, w lutym stracił zatrudnienie ze względu na problemy ekonomiczne pracodawcy. Obecnie poszukuję zatrudnienia, nie zarejestrował się jednak jako osoba bezrobotna.
pracowniczka


Napisano: 06 sty 2016, 13:05

Moja decyzja:
DECYZJA
Na podstawie art.104, art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z dnia 27.02.2013 r.) §1 ust. 1 lit. b, § 2,3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej( Dz. U. z dnia 29 lipca 2015r.) art.8, art. 11, art. 36 pkt 1 lit. b, art. 38 ust.1, 2 pkt. 2, 3., art. 107 ust. 1, 3, 4, 4a, 5, 5b , art 112 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej ( Dz.U. 2015.163 j.t. ze zm. Dz. U.2015.1310), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17 maja 2015r.

PRZYZNAJĘ
Panu Adamowi Ś. świadczenie pieniężne w wysokości 418zł z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego na okres od 01.05.2015r. do 31.05.2015r.
UZASADNIENIE
W dniu 17 maja 2015r. pan Adam Ś. zgłosił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w celu złożenia wniosku o przyznanie jego rodzinie zasiłku okresowego na potrzeby związane z koniecznością zapewnienia opieki niepełnosprawnemu dziecku.
W miesiącu maj pracownik socjalny udał się do mieszkania klienta w celu sporządzenia wywiadu środowiskowego. Pan Adam jest członkiem 4osobowej rodziny i wraz z nią zamieszkuje w dużym, przestronnym mieszkaniu zaopatrzonym w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Żona klienta nie posiada zatrudnienia, opiekuję się swoim niepełnosprawnym synem. Klient jest osoba bezrobotną od lutego, jednak nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Bezrobocie Pana Adama wynikło z problemów ekonomicznych pracodawcy. Pan Adam ma wykształcenie techniczne- elektryk.
Klient wyjaśnił, że jego rodzina utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymuje jego żona w wysokości 1200zł miesięcznie oraz z zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153zł miesięcznie. Przedłożył potrzebne dokumenty potwierdzające dochód.
Zgodnie z przywołanymi przepisami art.38 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego; Zasiłek okresowy ustala się : w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny; Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Zgodnie z §1 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi- 514zł.
Zgodnie z art.11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowgo niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania lub przyznanie pomocy w formie świadczeń niepieniężnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny również może skutkować ograniczeniem świadczeń, odmową ich przyznania lub przyznaniem pomocy w formie świadczeń niepieniężnych.
...

Napisano: 06 sty 2016, 13:06

Zgodnie z art. 36 ust.1 lit. b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne w formie zasiłku okresowego.
Zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej oraz u osób o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmian danych. Pracownik socjalny może domagać się oświadczeń o dochodach i stanie majątkowym oraz orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy Panu prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. T. Zana 38c za moim pośrednictwem w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. O każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej wiążącej się z uprawnieniami do przyznania świadczeń z pomocy społecznej należy poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej
2 czesc decyzji

Napisano: 06 sty 2016, 13:18

A dlaczego 418?????
Po co cytujesz 11 art???
należy zacytować 38 ust 1 pkt 2 i ust 2 pkt i tyle + uzasadnienie
Wredna1

Napisano: 06 sty 2016, 13:34

własnie nie wiem jak to trzeba napisac, jest to moja pierwsza decyzja gdzie wczesniej nikt nie wyjasnił co i jak . oki zmienie to tak jak mowisz. a ile ty bys przyznala?
pracowniczka

Napisano: 06 sty 2016, 13:39

Bo jak ja to obliczałam to wyszło tak:
1200(swiadczenie pielegnacyja) +153(zailek pielegnacyjny)= 1353
514(kryterium dochodowe) x4(osoby w rodzinie) = 2056
2056-1353= 703 lub 351,5 (50% )
ale max mozna przyznać 418 wiec chyba ja cos zle licze
pracowniczka1

Napisano: 06 sty 2016, 13:54

Przede wszystkim 11 art dajesz do odmowy
Dla rodziny okresowy to różnica pomiędzy dochodem rodziny a kryterium trak więc okresowy nie mniejszy niż 703 pełny a 50 % to 351, 50.
418 nie jest błędem gdyż mieści się w przedziale 703 i 351,50 ale Ty ujęłaś 418 jako max dla tej rodziny. Max 418 jest dla osoby samotnie gospodarującej :
NP: Gostek bez dochodu 0 kryterium 514 ile okresowego ?? - 418 zł
Gostek sam z dochodem 30 zeta 514 - 30 = 484 a okresowy nadal 418
Musisz pamiętać że 418 to maks dla samotnie gospodarującej
wywal z podstaw art 11, 36.
Wredna1

Napisano: 06 sty 2016, 13:56

Tak zrobilam tylko dalej nie wiem ile mam mu przyznac ;/ BO on prosi o max wysokość tego zasilku
pracowniczka

Napisano: 06 sty 2016, 14:10

Czyli juz rozumiem, jesli on prosi o max wysokosc to moge mu przyznac 703 zl ? tak ?
pracowniczka1

Napisano: 06 sty 2016, 14:57

Tak ale nie masz obowiązku masz trzymać się przedziału i............... środków finansowych ops.
w uzasadnieniu jeżeli dasz mniej niż 703 musisz napisać ,ze " średnia zasiłków okresowych w mops w okresie od do ...wynosiła np 340 zł. ( tak jak u mnie) pomimo spełnienia przesłanek do przyznania zasiłku okresowego ośrodek przyznając pomoc musi brać po uwagę własne możliwości finansowe oraz ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy w tym rodziny i osoby bez dochodu"
Wredna1

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]