Wgląd w dokumenty ZI

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 sty 2016, 18:33

Czy osoba podejrzana o stosowanie przemocy ma prawo do wglądu w protokoły z rozmowy z jej udziałem? Moim zdaniem nie. Czy ktoś pomoże z podstawą prawną?
Alka


Napisano: 13 sty 2016, 9:56

Problem: „Udostępnianie danych związanych z procedurą NK osobie co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc wobec najbliższych na jej wniosek”.
Z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 64) wynika, że każdy ma prawo do informacji w jakim zakresie sprawa dotyczy danej osoby. Nie oznacza to jednak prawa do wglądu do danych czy otrzymywania kopii dokumentów. Co prawda art.73 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, mówi, że „strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (...)”. Jedną z zasad postępowania administracyjnego jest zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, co oznacza, że organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom możliwość takiego udziału, co wiąże się z m.in. z umożliwieniem stronom zapoznania się ze wszystkimi dokumentami związanymi ze sprawą. Należy jednak z całą stanowczością stwierdzić, że zespół interdyscyplinarny i grupa robocza nie są organami administracji publicznej, a same „Niebieskie Karty” nie są procedurą postępowania administracyjnego, w związku z tym wydaje się, że ww. przepisy nie mogą mieć zastosowania. Dodatkowo, biorąc pod uwagę specyfikę zjawiska przemocy i jej mechanizmy, prawdopodobnym może być, że sprawca przemocy może próbować wpływać (grożąc, strasząc czy nawet posuwając się do agresji fizycznej) na osobę, która ujawniła i zgłosiła służbom fakt, iż stosuje on przemoc wobec bliskich (szczególnie jeśli takie przypadki miały miejsce w przeszłości). W takiej sytuacji warto rozważyć zapisy art. 34. Ustawy o ochronie danych osobowych, które stanowią iż „administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to: zagrożenie (...) życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego” albo „istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób” (art. 34 ust. 2 i 4). Należy podkreślić, że administratorem danych będących w posiadaniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej jest ośrodek pomocy społecznej, a nie zespół interdyscyplinarny, wiec ewentualne wystąpienie o ich udostępnienie nie może być kierowane do członków zespołu.
Wydaje się, że osobie, która wnioskuje o umożliwienie jej wglądu w dokumentację zespołu lub grupy roboczej można przekazać informację o danych, jakie są w posiadaniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, a nie ich konkretną treść.
justi

Napisano: 13 sty 2016, 13:58

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie podlega kodeksowi postepowania administracyjnego, nie udostępniamy akt sprawcom przemocy, dane możemy udostępnić organom sądu, prokuratury i policji;
ktosik

Napisano: 13 sty 2016, 14:25

Moja wiedza jest taka, że w procedurze NK nie mają zastosowania przepisy kpa. ZI i GR nie są organami administracji publicznej, a same NK nie są procedurą postępowania administracyjnego. Nie ma prawnych podstaw umożliwiania przejrzenia jakichkolwiek dokumentów dotyczących prowadzonej procedury NK. Wyjątkiem jest sytuacja prowadzonego postępowania karnego - w takim przypadku cała dokumentacja sporządzona w procedurze jest przekazywana policji lub prokuraturze.
justek

Napisano: 13 sty 2016, 21:12

A czy w takiej sytuacji tylko przekazanie informacji o danych zawartych w protokole z rozmowy z nią będzie uchybieniem?
Alka
Stażysta
Posty: 52
Od: 13 sty 2016, 21:05

Napisano: 14 sty 2016, 19:01

A,czy ktoś miał przypadek,że osoba odwołała się " gdzieś", że nie uzyskała dostępu do swoich akt? :twisted:
Alka
Stażysta
Posty: 52
Od: 13 sty 2016, 21:05


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]