uBEZPIECZENIE 90 DNI

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 18 lut 2016, 15:55

wITAM,
Szukam pomocy. Co mam zrobić jeżeli petent miał już ub na 90 dni i wtedy był bezdomny a teraz mieszka u matki i znowu chce ubezpieczenie od nas. Ale teraz mieszka z matką, mam jego adres To czy nie powinna zrobic tego gmina w któej teraz mieszka? On nie jest już zameldowany u nas od 13 lat.. i co mamy zrobić?
kokolinko


Napisano: 18 lut 2016, 16:47

Klient powinien zwrócić się do OPS tam gdzie mieszka. Pracownik socjalny musi przecież zrobić wywiad w miejscu jego zamieszkania. Jeśli ten wywiad jest już zrobiony a Klient nie jest bezdomny a do was przesłany jako ostatni meldunek - to powinniście go odesłać do OPS gdzie mieszka jako właśiwość miejscowa - art. 101 ust. 1 uops.
kkkmmm

Napisano: 18 lut 2016, 21:16

Bardzo dziękuję za odpowiedz :)
kokolinko

Napisano: 19 lut 2016, 11:14

kkkmmm pisze:Klient powinien zwrócić się do OPS tam gdzie mieszka. Pracownik socjalny musi przecież zrobić wywiad w miejscu jego zamieszkania. Jeśli ten wywiad jest już zrobiony a Klient nie jest bezdomny a do was przesłany jako ostatni meldunek - to powinniście go odesłać do OPS gdzie mieszka jako właśiwość miejscowa - art. 101 ust. 1 uops.

w wypadku przyznawania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej nie bierze się pod uwagę unormowań z ustawy o pomocy społecznej (w tym art. 101). w celu określenia właściwości miejscowej stosuje się art. 21 KPA.
Wyroki sądów wskazywałem już w innym wątku:
viewtopic.php?f=48&t=207184532
niby dotyczą osoby bezdomnej, jednak wczytując się można znaleźć interpretacje do przedmiotowego przypadku.
grand

Napisano: 19 lut 2016, 11:17

Mały cytat z jednego z wyroków:
Jak wynika z treści art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwość organu w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ustala się w oparciu o miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zawiera definicji pojęcia "miejsce zamieszkania". W konsekwencji przy ustalaniu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy należy posiłkować się treścią art. 25 k.c., zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W świetle tego przepisu o miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przebywania) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie wymaga złożenia oświadczenia woli (nie jest czynnością prawną). Wystarczy więc, że zamiar taki wynika z zachowania danej osoby, polegającego na ześrodkowaniu swojej aktywności życiowej w określonej miejscowości. (...)
Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów k.p.a. Jednak w sytuacji, gdy na podstawie przepisów szczególnych nie można wskazać organu właściwego do rozpatrzenia sprawy, subsydiarnie zastosowanie muszą znaleźć zasady zawarte w przepisach k.p.a.
grand


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]