UCHYLENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: heiland

Napisano: 29 mar 2016, 10:38

MA KTOŚ WZÓR DECYZJI UCHYLAJĄCEJ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ( TO NA 90 DNI) Z TYTUŁU NABYCIA PRAWA DO ZASIŁKU STAŁEGO?? PILNE!!!PROSZĘ!! :-)
annamaria211


Napisano: 29 mar 2016, 14:08

wygasić decyzję na podstawie art. 54 ust.9 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 poz.581)oraz art. 162 § 1 pkt 1 KPA

W uzasadnieniu piszesz, że dniem ..... nabył prawo do ubezpieczenia ponieważ nabył prawo do zasiłku stałego
Nora2

Napisano: 29 mar 2016, 14:58

Bardzo Ci dziękuję :-)
annamaria211

Napisano: 30 mar 2016, 14:10

....................., dnia


DECYZJA Znak: ..................................

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3 oraz art. 54 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz.581) oraz na podstawie art. 162 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1, art. 11, art. 12, art. 106 ust. 1 i 4, art. 109 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zmianami), oraz upoważnienia Wójta Gminy ........... z dnia ............. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – po rozpatrzeniu z urzędu wniosku Pana ....................... zam. ............................

postanawiam

1. Uchylić decyzję znak: GOPS-5016................ z dnia ................ z dniem ................ przyznającą Panu .................................. ur. ................, PESEL............................ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem uprawnień do świadczeń zdrowotnych z powodu zakwalifikowania do pomocy w formie zasiłku stałego z pomocy społecznej należało orzec jak w sentencji decyzji.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony.

Stosownie do art. 109 ww. ustawy osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.
Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń
z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny zgodnie z art. 98.


Od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ................................... za pośrednictwem kierownika tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:
1. Pan(i) .................................
..............................................
2. MOW NFZ ..........................
3. SP ZOZ w ...........................
4. Aa.
purocka
Praktykant
Posty: 25
Od: 25 maja 2009, 12:34
Wieś, Polska

Napisano: 30 mar 2016, 14:46

stwierdzić wygaśnięcie lub wygasić, nie: uchylić
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
Podinspektor
Posty: 1102
Od: 09 gru 2010, 9:31
warmia, mazury

Napisano: 31 mar 2016, 8:53

a czy w przypadku , gdy decyzja była wydana do 2 kwietnia 2016r ( tego dnia mija 90 dni),a osoba w marcu 23 otrzymała decyzję na zasiłek stały to czy można ubezpieczyć od 3 kwietnia przy zasiłku stałym czy trzeba uchylać tamtą decyzję ( na zdrowotne) od czasu nabycia prawa do zasiłku stałego?
evaaa

Napisano: 31 mar 2016, 9:23

Masz oczywiście rację: stwierdzić wygaśnięcie lub wygasić, nie: uchylić. Pozdrawiam
purocka
Praktykant
Posty: 25
Od: 25 maja 2009, 12:34
Wieś, Polska

Napisano: 31 mar 2016, 14:19

evaaa pisze:a czy w przypadku , gdy decyzja była wydana do 2 kwietnia 2016r ( tego dnia mija 90 dni),a osoba w marcu 23 otrzymała decyzję na zasiłek stały to czy można ubezpieczyć od 3 kwietnia przy zasiłku stałym czy trzeba uchylać tamtą decyzję ( na zdrowotne) od czasu nabycia prawa do zasiłku stałego?Wygasić od dnia nabycia prawa do zasiłku stałego
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
Podinspektor
Posty: 1102
Od: 09 gru 2010, 9:31
warmia, mazury

Napisano: 13 paź 2016, 9:10

a w przypadku zgonu osoby objętej ubezpieczeniem też należy wygasić ??
AID

Napisano: 13 paź 2016, 12:28

Stwierdzić wygaśnięcie tejże decyzji z dniem nastęującym po dniu zgonu
Pomocny


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]