Tajemnica lekarska.

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: heiland

Napisano: 21 kwie 2016, 19:19

Dzień dobry. Jestem klientem i proszę o pomoc w zrozumieniu postępowania mojego p. socjalnego. Pobierałem przez 2 lata zas. stały. Z powodów osobistych przestałem się leczyć i nie zamierzałem występować już o st. niepełnosprawności. Nadal jednak wraz z rodziną muszę korzystać z Pomocy. P. socjalny zawarł ze mną kontrakt na to, bym się leczył, chodził do różnych lekarzy po opisy moich chorób i ostatecznie dostał ponownie stopień. Podczas kontraktu mam przychodzić do p. socjalnego zgodnie z zapisanymi terminami i pokazywać te pisma (pracownik ma je odbijać sobie na ksero)od lekarzy, co mi napisali, co mi stwierdzili, na czym polegają moje choroby, a na końcu mam przynieść wypisany przez doktora wniosek na Komisję Lekarską, by otrzymać ów stopień. Dostarczyłem już pracownikowi jeden dokument od lekarza (z opisem na co choruję), który sobie odbił na ksero i schował do teczki. Po tym fakcie ktoś mnie uświadomił, że pracownik łamie prawo żadając ode mnie takich dokumentów, które stanowią tajemnicę lekarską, a tym samym i moją. Czy mógłbym prosić o komentarz?
Przemek 1


Napisano: 22 kwie 2016, 2:35

Pracownik socjalny ma prawo żądać od pana zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego długotrwałą chorobę przewlekłą powodującą niezdolność do pracy bez wpisywania rozpoznania i tym bardziej opisów objawów i to wszystko.
W kontrakcie socjalnym można zawrzeć że w ramach rozwiązywania trudnej sytuacji w której znalazł się podopieczny zobowiązuje się on do podjęcia działań w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
I można wtedy dać pracownikowi socjalnemu kopię ( z prezentatą) złożonego na komisję wniosku o orzeczenie, natomiast samej kopi zaświadczenia o stanie zdrowia dołączanego do wniosku o orzeczenie pracownik socjalny nie może żądać.
Salivan

Napisano: 22 kwie 2016, 6:50

Ale przeciez na kopii wniosku sa wyczerpujace wiadomosci nt chorob pacjenta, wiec nie jest to lamaniem tajemnicy lekarskiej? Uwazam, ze autor postu na dowod, ze zlozyl wniosek na Komisje moze dostarczyc zamiast kopii wniosku jakas zwykla karteczke z sekretariatu z terminem Komisji. Nie uwaza pan?
Claudia

Napisano: 22 kwie 2016, 19:33

P. socjalny nie ma prawa wsadzać nosa w wypisany przez lekarza wniosek na Komisję Lekarską! Wolne żarty! P. socjalny ma jedynie prawo zobaczyć decyzję o przyznanym st. niepełnosprawności, gdzie w większości przypadków po symbolu i tak będzie wiedział, na co pacjent choruje, ale nie będzie mógł zapoznać się (to jest we wniosku) z dokładnym opisem, przebiegiem choroby/ób. P. socjalny także nie ma prawa wsadzać nosa w inne dokumenty opisujące przebieg, szczegóły choroby/ób.
Quatros

Napisano: 26 kwie 2016, 12:34

Nie piszcie głupot, że pracownik socjalny nie ma prawa wiedzieć na co choruje petent ma prawo bo jeśli np choruje na schizofrenię i jest b. agresywny czy inną chorobę psychiczną to pracownik idzie na wywiad z asystą :roll: :roll:
funia

Napisano: 26 kwie 2016, 15:20

Droga pani, jakby poszło udry na udry, to MOPS tak naprawdę nie ma prawa interesować się na co klient konkretnie choruje, tzn. może np. zdradzić, ze leczy się neurologicznie, ale pracownik nie ma prawa naciskać konkretnie na co, co często się zdarza. Nie wiem, skąd bierze się taka ogromna ciekawskość pracowników co do detali choroby. Nie ma to przecież wpływu ani na podwyższenie świadczeń ani na obniżenie. Czysta ciekawość. Z chorobami psychicznymi jest trochę inaczej, ale tu się nie bedę rozpisywać. Bynajmnie znane są przypadki wśród pracowników socjalnych, że próbują często nawet dyskutować z chorobą klienta, tzn. nie wierzyć w diagnozę lekarza, "bo przecież klient tak ładnie wygląda".
Majeczkaa

Napisano: 26 kwie 2016, 18:49

Nie musi wiedzieć ale różne choroby to różnej wielkości ponoszone koszty na leczenie i może chodziło o to by pomoc dostosować do ponoszonych kosztów.
W zasadzie wszystko może być tajemnicą ale dlaczego w druku wywiadu tyle informacji trzeba wpisywać ?
A jeśli chodzi o zdrowie to uzupełnia się dane o niepełnosprawności oraz poniższe
------------------------------------------------------------------------------------
KWESTIONARIUSZ RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO CZĘŚĆ I
DOTYCZY OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
..................................
V. SYTUACJA ZDROWOTNA
Liczba osób długotrwale chorych
Rodzaje schorzeń
Inne problemy zdrowotne podane przez osobę/rodzinę
...................
Dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (imię, nazwisko, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, telefon):
------------------------------------------------------------------------------------
Gość

Napisano: 27 kwie 2016, 18:10

Więc ja w ogole nie podaję, że choruję, a choruję na kilka chorób. Jednak żadna z nich nie jest na tyle "mocna", bym dostała st. umiarkowany i zas. stały. A wiadomo, ze choroby się nie sumują co do stopnia. Kiedy podawałam, że jestem chora (nigdy nie prosiłam o zas. na leki), to musialam się zawsze gęsto tłumaczyć co mi konkretnie jest, a nawet dostawałam od pani socjalnej rady medyczne, ktorych leków lepiej nie brać (zapisywanych przez lekarza), bo nic dobrego nie przynoszą. Potem się zbuntowałam przeciw takiemu wypytywaniu, bo takie obnażanie się i tak nie przynosiło mi wiekszych zasiłków, to pani zaczęła mi tlumaczyć "o przesłankach co do otrzymania pomocy w MOPS" i zaczęła straszyć odebraniem pomocy. Poszłam do prawnika. Wytłumaczył mi, że w moim przypadku są już 2 "przesłanki", tj. ubóstwo i bezrobocie, a wystarczy 1, by kwalifikować się na pomoc. Więc po co pani była 3 przesłanka w postaci chorób? I tak nie dostawałam większych zasiłków mając 3 przesłankę.
yalenka

Napisano: 27 kwie 2016, 18:34

Oprócz ubóstwa wystarczy jedna z pozostałych. ( łącznie 2)
Czy prawnik tak tłumaczył jak pisze w ustawie o pomocy społecznej???

Art.7.Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1)ubóstwa;
2)sieroctwa;
3)bezdomności;
4)bezrobocia;
5)niepełnosprawności;
6)długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7)przemocy w rodzinie;
7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10)(uchylony)
11)trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13)alkoholizmu lub narkomanii;
14)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15)klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Art.8.1.Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ....
3)rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Gość

Napisano: 27 kwie 2016, 22:09

W wywiadzie środowiskowym jest jak byk rodzaj schorzeń i nie trzeba tu znać konkretnej nazwy choroby ani tym bardziej opisów objawów czy też historii hospitalizacji,można np wpisać schorzenia kardiologiczne.
Jeżeli klient niema orzeczenia czyli wnioskowana jest pomoc np z powodu długotrwałej choroby a nie niepełnosprawności wystarczy zaświadczenie od lekarza że klient od wielu lat choruje na np choroby kardiologiczne i jest niezdolny do pracy, nie musi być wpisanego konkretnego rozpoznania.
Apropo postu 2 i 3 we wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności nie ma żadnej info z nazwą choroby czy też opisami objawów (one są w załączniku "zaświadczenie o stanie zdrowia") więc np gdy klient ubiega się o zasiłek okresowy wystarczy kopia wniosku o ustalenie stopnia z prezentatą.
Gdy klient przyniesie już orzeczenie to owszem jest symbol rodzaju schorzenia ale jak ma np 02-P to pracownik dowie się tylko że schorzenia psychiczne ale czy klient ma schizofrenię nerwicę pedofilię ADHD czy alkoholizm to już nie będzie wiedział a klient nie musi tego ujawniać chociaż może.
Salivan

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]