Decyzja uchylająca czy wygaszająca

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: heiland

Napisano: 09 maja 2016, 11:03

Zgon osoby pobierającej zasiłek stały decyzja uchylająca czy wygaszająca
eerika


Napisano: 09 maja 2016, 11:23

wygaszenie
dorotaops
Referent
Posty: 210
Od: 20 paź 2015, 13:42

Napisano: 09 maja 2016, 11:25

a komu chcesz wysłac ta decyzję i na jaki adres? Brak podmiotu decyzji. Zasiłek stały jest ścisle zwiazany z uprawnieniami konkretnej osoby inaczej jest w przypadku zasiłku okresowego w rodzinie. W takim przypadku wpinasz akt zgonu do teczki a w programie wygaszasz z powodu zgonu. Nie mozna równiez wypłacić za 5 dni maja stałego rodzinie, bo był to zasiłek tego zmarłego.
małpa

Napisano: 09 maja 2016, 11:29

Skierowanie decyzji do osoby nieżyjącej traktowane jest jako kwalifikowana wada prawna skutkująca stwierdzeniem nieważności decyzji.
W 100 % zgadzam się z małpą
A&T

Napisano: 09 maja 2016, 11:58

Zgadzam się w 100% z powyższymi wypowiedziami.
U nas prawnicy( wielkie miasto!!) same mądrale...każą pisać decyzje a do tego wywiad IV. I niech Bóg broni z mądralami dyskutować., :twisted: :twisted: :twisted:
Wredna1

Napisano: 09 maja 2016, 13:53

my też mamy opinie Pani prawnik oraz Pana Mazurkiewicza i mamy robić wygaszenia, decyzja zostaje tylko w aktach
dorotaops
Referent
Posty: 210
Od: 20 paź 2015, 13:42

Napisano: 09 maja 2016, 14:02

KPA: "Art. 109. § 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 decyzja może być stronom ogłoszona ustnie.
Art. 110. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej."
Wydaje mi się, że przepisy nie pozostawiają wątpliwości.
Poza tym ilu ludzi, tyle opinii.
A&T

Napisano: 09 maja 2016, 14:27

W pomoście jaka robicie podstawę prawną do wygasnięcia tej decyzji
aaamelka

Napisano: 09 maja 2016, 14:38

…........................
BURMISTRZ
…...........................................
Dotyczy zmarłego:
Pan/i ….........................
DECYZJA NR …...............
Na podstawie art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. (Dz.U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 37 oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (.Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 1058) oraz na podstawie upoważnienia Burmistrza …......................
STWIERDZAM
wygaśnięcie z dniem ….......... decyzji nr …................. z dnia ….......................... w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej
UZASADNIENIE
Strona decyzji nr ….............. z dnia …..............r. - Pan …............... zmarł w dniu …............. (odpis skrócony aktu zgonu nr …............... z dnia ….................), tym samym w/w decyzja stała się bezprzedmiotowa i zasadne jest stwierdzenie jej wygaśnięcia na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Stwierdzenie wygaśnięcia w/w decyzji leży w interesie społecznym z uwagi na konieczność zachowania zasady pewności obrotu prawnego. Eliminowanie z obrotu prawnego regulacji bezprzedmiotowych służy realizacji tej zasady.
Wobec powyższego decyzja jest uzasadniona i należało orzec jak wyżej.

Decyzję otrzymują:
1. a/a
dorotaops
Referent
Posty: 210
Od: 20 paź 2015, 13:42


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]