zasiłek celowy nienależnie pobrany

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: heiland

Napisano: 16 maja 2016, 8:03

Matka prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z dorosłym synem. Korzystała z pomocy finansowej od grudnia 2015 do marca 2016. Podawała , ze obydwoje nie mają żadnego dochodu.Pisali oświadczenia. teraz wyszło, że syn pracuje na umowę zlecenie i cały czas nas okłamywali. Zasiłek celowy nie przysługiwał im bo dochód przekraczał. I co teraz kazdą decyzję mam uchylać i robić zwrot nienależnie pobranych? Proszę o informację bo pierwszy raz mam taką sytuację.
ella3


Napisano: 16 maja 2016, 10:14

Nikt nie miał takiego przypadku?
ella3

Napisano: 16 maja 2016, 10:48

Nie można uchylać wstecz.
Robisz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie... (KPA)
Następnie decyzja dot. nienależnie pobranego świadczenia.
A&T

Napisano: 17 maja 2016, 7:51

1.Wznowienie postępowania do każdej calówki( postanowienie)
2.wywiad ( może być jeden )
3.wydanie decyzji uchylającej tamtą i odmawiającej przyznania zasiłku celowego( w jednej decyzji ale do każdej calówki osobno)
4.po 14 dniach wszczęcie postępownia w sprawie nienależnie pobranych ( robimy na jednym wywiadzie i łącznie aczkolwiek sa rożne szkoły) naliczasz , określasz sposoby zwrotu.
Wredna1

Napisano: 17 maja 2016, 14:07

OPS nie ma możliwości uchylenia decyzji wykonanej !! Należy wszcząć postępowanie i po jego zakończeniu wydać najpierw decyzję o uznaniu tych zasiłków za świadczenia nienależnie pobrane a następnie wydać decyzję o żądaniu zwrotu .
Herbi

Napisano: 17 maja 2016, 14:24

Herbi

NIE MIESZAJ, MA ZROBIĆ TAK JAK NAPISAŁAM, ŻADNE WSZCZĘCIE, DECYZJE NIE SA W OBIEGU PRAWNYM !!!! WYSZŁY NA JAW NOWE OKOLICZNOŚCI WZNOWIENIE. JAK NIE WIECIE TO NIE MIESZAJCIE. JESTEM PO PARU TAKI SPRAWACH I MAM JE W JEDNYM PALCU. WZNAWIAŁAM POSTĘPOWANIA NAWET SPRZED 2 LAT.
Wredna 1

Napisano: 17 maja 2016, 14:38

Ustawodawca w redakcji art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej konsekwentnie posługuje się pojęciami: "zmienia" i "uchyla" decyzję. Oznacza to, iż zarówno zmiana decyzji pierwotnej przyznającej świadczenie z pomocy społecznej, jak i jej uchylenie ma charakter konstytutywny. Decyzja ta wpływa, bowiem na dotychczasowy zakres przyznanych świadczeń z pomocy społecznej (zmienia ich wysokość, odmiennie je kształtuje lub wręcz je odbiera).
Ze względu na konstytutywny charakter decyzji może ona wywierać wyłącznie skutki ex nunc. Konstytutywny charakter decyzji wydawanych w trybie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej wynika również z samego trybu, w jakim jest ona wydawana. Na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego wzruszenie decyzji tworzących prawa nabyte dla stron następuje np. na podstawie art. 155 k. p. a. czy 161 k. p. a, poprzez wydanie decyzji o charakterze konstytutywnym. Stąd też również decyzja wydawana na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy, która zmieniając lub uchylając pierwotną decyzję przyznającą prawo do określonych świadczeń z pomocy społecznej, ma charakter decyzji konstytutywnej.
Stwierdzenie przez organ administracyjny ziszczenia się przesłanek określonych w art. 106 ust. 5 ustawy wiąże się, więc z wydaniem decyzji uchylającej lub zmieniającej decyzję pierwotną ze skutkiem ex nunc. Brak jest, więc jakichkolwiek podstaw, by uchylać lub zmieniać ową decyzję przyznającą prawo do określonych świadczeń z pomocy społecznej ex tunc np. wstecz z chwilą zaistnienia zmiany sytuacji dochodowej uprawnionego czy też pobrania nienależnego świadczenia. Skutki uchylenia decyzji administracyjnej wstecz (ex tunc) doktryna i prawodawca wiąże wyłącznie z decyzjami o charakterze deklaratoryjnym.
Jest to fragment wyroku WSA w Krakowie.
Co za tym idzie- wszcząć postępowanie. W pomocy społecznej jedną decyzją można ustalić nienależnie pobrane i żądać zwrotu. Można to zrobić za pomocą 2 decyzji.
Krakus

Napisano: 18 maja 2016, 8:27

Wredna , po co te krzyki !! Jeżeli uważasz, że robisz dobrze to po prostu rób tak dalej. Ci co uważają, że robisz dobrze niech biorą z Ciebie przykład i robią tak samo. Mnie to nie przeszkadza:).
Zwrócę Ci jeszcze tylko uwagę na jedną sprawę , uchylisz decyzję o zasiłku celowym i odmówisz jego przyznania , Czyli decyzji o zas. celowym nie będzie w obrocie prawnym. Skoro jej nie będzie to na jakiej podstawie wypłaciłaś zasiłek ? i na jakiej podstawie zażądasz jego zwrotu ?
Krakus podał uzasadnienie dlaczego nie powinno się takiej decyzji uchylać .
Pozdrawiam :)
Herbi

Napisano: 18 maja 2016, 15:24

Absolutnie obiegu, były calówki to tylko wznowienie i tak jak pisałam po kolei. Wznowieniowe jest taka instytucją która na nowo rozpatruje uprawnienia do danej formy pomocy kiedy to zastanawiały nowe okoliczności. Proszę poczytać o wznowieniu i przesłankach do niego i formach decyzji jakie są wydawane.
Moje sprawy poszły wszystkie do SKO i wszystkie zostały utrzymane a dotyczyły nawet zasiłku stałego. w tym wypadku nie działamy wstecz tylko jakby na nowo rozpatrujemy i dlatego tu! można uchylić.
Wredna1

Napisano: 18 maja 2016, 20:39

Wredna - ja zaczynam od punktu 4 z Twojej wypowiedzi i też SKO też się nie przyczepiało. Niestety w naszym kraju tak jest niby takie same przepisy a każdy OPS inaczej interpretuje przepisy.
Herbi

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]