wzór decycji zwalniającej z opłat za SUO

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 19 lip 2016, 14:19

Witam
Czy ktoś z tu zaglądających dysponuje wzorem decyzji zwalniającej z ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze?
Lidka111


Napisano: 19 lip 2016, 14:40

My to robimy w decyzji przyznającej usługi. Trzeba tylko dopisać odpowiednią podstawę prawną a w sentencji wygląda to tak:

Decyzja nr ...................

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.3, art.50 ust. 4 i 7, art. 106 ust. 1, ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.), § 2 i § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598), art. 104 KPA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (Dz. U. z roku 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr ..... do wydawania decyzji administracyjnych - po rozpatrzeniu wniosku ....... z dnia .......

POSTANAWIAM

1. Przyznać Pani odpłatne częściowo świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla ................. w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych od dnia ....................... do dnia ................. w wymiarze ............ godzin miesięcznie. Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi ...... zł (......................) brutto.

2. Ustalić procentową odpłatność za jedną godzinę usługi w dni robocze w wysokości ....... % co po przeliczeniu daje ........... zł. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w tutejszym Ośrodku po wykonaniu usługi.

3. Na podstawie §4 ust.7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odstępuję od pobierania odpłatności za ww. usługi, gdyż kwota odpłatności jest niższa od kwoty określonej w art.38 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.
verte

Napisano: 19 lip 2016, 14:49

Dziękuję bardzo
Lidka111


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]