Czy pracownicy socjalni wpuszczają osoby starsze w kanał?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 31 sie 2016, 11:21

Witam.
Moja mama ma umiarkowany stopień niepełnosprawności,otrzymała z MOPS zasiłek stały w kwocie 604zł,co jakiś czas dostaje też inne świadczenia jak drobne kwoty na leki czy żywność.
Od jakiegoś czasu pracownik socjalny ostro naciska na mamę by złożyła wniosek do ZUS o rentę socjalną gdyż niepełnosprawność może być od dzieciństwa.

Jak wiadomo w roku 2016 renta socjalna to 643zł( netto),natomiast kryterium dochodowe by można było o coś się starać w MOPS to kwota 634zł ,a więc czy nie jest tak że osoba która ma zasiłek stały 604zł i mieści się w kryterium dochodowym by otrzymać inne pomoce z mops w chwili otrzymania renty socjalnej utracą te inne dodatki bo kwota renty przekroczy kryterium?
Na spotkaniu z innymi niepełnosprawnymi moja mama dowiedziała się że takie naciski pracowników socjalnych by osoby z zasiłkiem stałym składały o rentę socjalną są powszechne,a mało tego niektórzy pracownicy socjalni nawet posuwają się do gróźb że jak nie złożą do ZUS o rentę socjalną to odbierze się im zasiłek stały.

Więc moje pytanie: o co w tym wszystkim chodzi? dlaczego są takie naciski na rentę socjalną? czy po otrzymaniu renty socjalnej traci się jakąkolwiek pomoc z mops ? (kryterium),czy też może Ja to wszystko źle rozumuje i nawet osoba z rentą socjalną może się w mops starać dalej o różne dodatki tak jak przy zasiłku stałym.
Kalina328


Napisano: 31 sie 2016, 11:35

Ano dlatego
Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.- złożenie wniosku o rentę z ZUS jest więc własnym zasobem, który należy wykorzystać
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
Podinspektor
Posty: 1124
Od: 09 gru 2010, 9:31
warmia, mazury

Napisano: 31 sie 2016, 11:36

Zgodnie z art. 2. 1. (ustawa o pomocy społecznej) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zatem pracownik socjalny ma prawo- a nawet obowiązek tego wymagać. Co do dalszej pomocy- wszystko zależy od sytuacji danej osoby, poza tym wiele gmin ma uchwałę podwyższającą kryterium dochodowe do świadczenia na żywność, posiłki do 150 % (czyli 951 zł. dla osoby samotnej- 634 zł. x 150%)
Karrrrrina

Napisano: 31 sie 2016, 13:28

A co do tego, że pracownik "groził" odmową przyznania świadczeń to zacytuje art. 11 ust 2 ustawy o pomocy społecznej:
"Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wobec powyższego ignorowanie próśb o wystąpienie do ZUS o rentę socjalną (dobrze udokumentowane np. poprzez kontrakt socjalny, etc.) może być potraktowane jako brak współpracy z pracownikiem socjalny i może skutkować konsekwencjami opisanymi w cytowanym artykule. Dodatkowo oczywiście należy wziąć pod uwagę cytowany wcześniej przepis o wykorzystywaniu własnych zasobów i możliwości.
grand

Napisano: 31 sie 2016, 13:59

jeszcze jeden argument za rentą socjalną - jeśli lekarz orzecznik stwierdzi w orzeczeniu,że inwalidztwo istnieje od dzieciństwa - to istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny, który jest wypłacany co miesiąc w wys.153 zł
światełko

Napisano: 01 wrz 2016, 10:59

Chyba wystarczająco wyjaśniono o wpuszczeniu Pani matki w kanał.
lidka1


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]