nowy wywiad do ZDO

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 wrz 2016, 14:12

Który robimy teraz po nowemu wywiad na potrzeby ZDO ?
Część VIII ?
pawel.w


Napisano: 13 wrz 2016, 8:34

Może teraz będzie łatwiej się wypowiedzieć ?
CZĘŚĆ VIII
DOTYCZY WYWIADU, O KTÓRYM MOWA W ART. 23 UST. 4E USTAWY Z DNIA
28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, ALBO AKTUALIZACJI
WYWIADU NA PODSTAWIE ART. 23 UST. 4F TEJ USTAWY*
Ten jest na potrzeby Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego.

CZĘŚĆ IX
DOTYCZY WYWIADU, O KTÓRYM MOWA W ART. 23 UST. 4AA LUB 4B USTAWY
Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ALBO
W ART. 15 UST. 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 11 LUTEGO 2016 R. O POMOCY PAŃSTWA
W WYCHOWYWANIU DZIECI*
Tan jest na potrzeby świadczenia pielęgnacyjnego i 500 +

Wywiad kontrolny do zasiłku dla opiekuna robimy na którym wywiadzie ?
pawel.w

Napisano: 13 wrz 2016, 20:38

Nie nowość że tym w ministerstwie "pracownikom" znowu coś umknęło !!!
agga.

Napisano: 13 wrz 2016, 21:33

był po staremu?
a który

Napisano: 13 wrz 2016, 22:37

z ustawy o pomocy społecznej

[quote]Art. 107. 1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.
1a. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie:
1) art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne;
2) art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o specjalny
zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej
opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy;
3) art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego.
1b. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, wypełnia się odpowiednie części kwestionariusza wywiadu. [quote]

a gdzie jest cokolwiek o wywiadzie do zdo?
do powyżej

Napisano: 14 wrz 2016, 7:40

Czyli wywiady kontrolne do ZDO będziemy robili na druku cz. IV ?
pawel.w

Napisano: 14 wrz 2016, 9:18

pawel.w pisze:Czyli wywiady kontrolne do ZDO będziemy robili na druku cz. IV ?

z tego wynika ,że tak
światełko

Napisano: 14 wrz 2016, 9:29

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów stanowi:

Art. 7. 1. Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, organ, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.
2. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
3. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Organ, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu.

Z tego wynika, że ktoś w ministerstwie zapomniał o wywiadach na potrzeby ZDO !!!
pawel.w

Napisano: 14 wrz 2016, 12:06

no sorrki ale to w sejmie zapomnieli nowelizując art. 7 i tyle w temacie
odpowiedź

Napisano: 14 wrz 2016, 14:02

chyba 107 a nie 7
do powyżej


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]