odmowa dps

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: heiland

Napisano: 08 gru 2016, 11:33

Prośba do życzliwych, a wiem, że tacy odwiedzają to forum, musze dać odmowę skierowania do dps niepublicznego, zorientowałam się, że są miejsca w dps publicznym, ponadto profil niepublicznego dps, w którym pan chce zostać umieszczony nie jest zgodny z zaswiadczeniem lekarskim (niepubliczny dps jest dla osób somatycznie chorych, natomiast lekarz wskazał dom dla niepełnosprawnych fizycznie). Może ktoś z Was posiada wzór takiej decyzji odmownej?
dana01


Napisano: 08 gru 2016, 13:26

nikt nie pomoże
dana01

Napisano: 08 gru 2016, 16:09

Po zapoznaniu się z dokumentacją postanowiono odmówić wyrażenia zgody na zmianę placówki z DPS ..... dla osób przewlekle chorych psychicznie na DPS dla osób w podeszłym wieku. Jest to bowiem niezgodne z kwalifikacją lekarską zawartą w zaświadczeniu lekarskim z dnia ....r. wystawionym przez ..... lekarza specjalistę .... oraz zaświadczenia lekarskiego podpisanego przez lekarza ...... wskazującego typ domu, do którego powinien Pan być skierowany, czyli DPS dla osób przewlekle chorych psychicznie.
Stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie zaś z art. 54 ust. 2 tej ustawy, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej. Typy domów określa art. 56 ustawy o pomocy społecznej.
Jak wynika z analizy akt niniejszej sprawy, Wnioskodawca pozostaje pod opieką DPS, w którym ma zapewnione zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb życiowych. DPS w ..... jest w stanie zapewnić Panu wszelką pomoc i opiekę, zgodnie z obowiązującymi standardami. Mieszkańcy placówki, w której obecnie Pan przebywa, mają zapewniony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej i nie można przyjąć, że opieka ta jest niewystarczająca (gorsza), w porównaniu z opieką, którą Pan mógłby ewentualnie otrzymać mieszkając w DPS..... Jak wskazano, nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, że lekarze i personel pracujący w ..... są gorszymi specjalistami od lekarzy i personelu zatrudnianego przez placówkę w .... i odpowiednio dla typu domu dla osób chorych psychicznie.
Nie ma również gwarancji, że zmiana placówki zagwarantuje Panu odczucie, iż nie będzie odczuwał dyskomfortu i będzie w pełni zadowolony z warunków panujących w danej placówce.
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, iż pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust. 1).
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej (art. 3 ust. 4 tej ustawy).
Z przepisów powyższych wynika, i wymaga to podkreślenia, iż ustawa o pomocy społecznej jest ukierunkowana na udzielanie wsparcia osobom rzeczywiście go potrzebującym, i dopiero niemożność samodzielnego ich pokonania stanowi przesłankę włączenia się instytucji państwa, ponieważ pomoc społeczna ma charakter uzupełniający.
Może coś z tego wybierzesz
mosiek

Napisano: 08 gru 2016, 21:22

Proszę zastanowić się jeszcze nad odmową- SKO uchyli.Gdyby klient był chory psychicznie a chciał do dps dla chorych somatycznie wtedy ok- decyzja odmowna.

Osoba niepełnosprawna fizycznie kwalifikuje się do dps dla somatycznie chorych.
zzzz

Napisano: 09 gru 2016, 9:54

zgoda, ale tutaj główną przesłanką do odmowy jest fakt, iż w pierwszej kolejności szukamy miejsc w dps publicznym. W tym wypadku miejsce w takowym jest, dlatego nie ma przesłanek do umieszczenia w niepublicznym. Tak myślę.
Dziekuję za odzew, jednocześnie w dalszym ciągu wdzięczna bym była za wzór.
dana01

Napisano: 09 gru 2016, 11:28

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 56 , art. 59 ust. 1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm. ) art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ...... z dnia ...... r..
masz podstawę i wyżej część uzasadnienia to połowa roboty- nie oczekuj całości gotowca- złóż do kupy i daj do prawnika (albo kierownika)
mosiek

Napisano: 09 gru 2016, 12:31

mosiek, dzięki
dana01


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]