Dochód do zasiłku stałego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 10 sty 2017, 11:35

Witam
Mam pytanie: czy świadczenie wychowawcze liczymy jako dochód dziecka, czy dochód rodzica? Bardzo proszę o odpowiedź
kasia1981
Praktykant
Posty: 3
Od: 10 sty 2017, 11:28


Napisano: 10 sty 2017, 11:46

Nie liczymy do dochodu świadczenia wychowawczego.
klops

Napisano: 10 sty 2017, 13:22

Dziękuję :)
kasia1981
Praktykant
Posty: 3
Od: 10 sty 2017, 11:28

Napisano: 10 sty 2017, 13:30

A jeszcze jedno pytanie: czy alimenty pobierane przez matkę na dziecko z funduszu alimentacyjnego liczymy jako dochód matki, czy dziecka?
kasia1981
Praktykant
Posty: 3
Od: 10 sty 2017, 11:28

Napisano: 10 sty 2017, 15:21

alimenty są dochodem dziecka
abc

Napisano: 10 sty 2017, 15:25

alimenty są dochodem matki a nie dziecka i są wliczane do dochodu rodziny
Iga2

Napisano: 11 sty 2017, 9:16

alimenty zawsze są dochodem dziecka - sa to zobowiązania rodzica wobec dziecka - a nie rodzica wobec rodzica ( no chyba że to są alimenty na byłego współmałżonka) ale oczywiście,że doliczane są do dochodu całej rodziny
abc

Napisano: 11 sty 2017, 12:14

[code][list][list=][quote]Czy w przypadku ustalania uprawnień do zasiłku stałego dla osoby w rodzinie - rodzica, należy uznać za jego dochód własny zasiłki rodzinne na dzieci oraz dodatki do tych zasiłków, przyznane decyzją administracyjną na tegoż rodzica?

Nasze wątpliwości wzbudził wyrok NSA z 19 grudnia 2008 r. I OSK 206/08, LEX nr 569577 w sprawie ustalenia dochodu rodziny na potrzeby postępowania w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku stałego.

Odpowiedź


Zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku są dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - dalej u.p.s. i powinny być uwzględnione w dochodzie osoby, której to świadczenie przyznano, a nie w dochodzie dziecka, na utrzymanie którego przeznacza się zasiłek wraz z dodatkami.

Uzasadnienie

W myśl z art. 8 ust. 3 u.p.s. dochodem jest każdy przychód bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania, pomniejszony jedynie o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Tak więc każde przysporzenie majątkowe (pieniężne) należy traktować jako dochód, bez względu na jego pochodzenie, jak i przeznaczenie. Wyjątki w tym zakresie przewiduje jedynie ustawa – art. 8 ust. 4 u.p.s., określając zamknięty katalog świadczeń, które nie są wliczane do dochodu. Wykaz świadczeń określony w tym przepisie uznaje się za katalog zamknięty, który nie może być interpretowany rozszerzająco. W katalogu tym nie uwzględniono zasiłku rodzinnego, ani związanych z nim dodatków. Świadczenia te mają charakter socjalny, pieniężny, ale nie jednorazowy (poza niektórymi dodatkami), więc nie są wyjątkiem o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 u.p.s. Reasumując, z punktu widzenia u.p.s. zasiłek rodzinny jest dochodem, podobnie należy potraktować przyznawane wraz z nim dodatki, które nie są wypłacane jednorazowo.

Zasiłek stały z pomocy społecznej jest świadczeniem uzależnionym od dochodu. Jeżeli jego odbiorcą jest osoba pozostająca w rodzinie (pełnoletnia), to jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie muszą być niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Oznacza to że dochód "własny" świadczeniobiorcy jak i dochód przypadający na członka jego rodziny musi być niższy od kwoty 351 zł. Obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Jeżeli o zasiłek stały występuje osoba pobierająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, to w dochodzie rodziny oraz dochodzie tej osoby należy uwzględnić powyższe świadczenia rodzinne. Mimo że świadczenia te przysługują na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, to ich odbiorcą są rodzice (jedno z rodziców) lub opiekun faktyczny dziecka. Nie ma natomiast znaczenia sposób wydatkowania uzyskanych tą drogą środków. Należy zaznaczyć, że zasiłek stały nie będzie przysługiwał, jeżeli suma dochodów z zasiłku rodzinnego, dodatków do niego i ewentualnie innych dochodów rodzica będzie co najmniej równa kwocie 351 zł., nawet jeśli po podzieleniu wszystkich dochodów na osobę w rodzinie wypadnie mniejsza kwota od ww.

Przykład
W wyroku z dnia z dnia 17 kwietnia 2008 r. (II SA/Bk 874/07, LEX nr 500760) wsa stwierdził, że stosując przepisy u.p.s. przy ustalaniu dochodu, nie ma podstaw prawnych do odjęcia zasiłków rodzinnych.

Za Wolters Kluwer
Wredniocha
Referent
Posty: 455
Od: 17 gru 2016, 14:13


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]