zasiłek stały

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 11 sty 2017, 9:47

Proszę o wzór decyzji o zawieszeniu postępowania w sprawie zasiłku stałego z góry dziękuje
zsk


Napisano: 11 sty 2017, 10:39

A zawieszenie z jakiego powodu? Czekacie na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w .... działając z upoważnienia ..... z dnia ... roku, po rozpatrzeniu wniosku nr .... z dnia .... roku

postanawia

zawiesić postępowanie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku stałego wszczęte na wniosek z powodu możliwości jego rozpatrzenia i wydania decyzji przez tut. OPS dopiero po uprzednim rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego przez inny organ, w tym przypadku Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Uzasadnienie
W dniu ... roku złożono wniosek w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku stałego informując pracownika socjalnego o złożeniu dokumentacji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu ustalenie stopnia niepełnosprawności. Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, natomiast zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego w rodzinie. W związku z faktem, iż przyznanie zasiłku stałego uzależnione jest od posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyższe postępowanie ulega zawieszeniu do dnia przedłożenia orzeczenia o niepełnosprawności wymaganego w sprawie.
Wobec powyższego postanowiono, jak w sentencji.

Pouczenie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ... informuje, że zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
Zgodnie z art. 101 § 3 oraz art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm) na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w ... w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Marzeneria
Praktykant
Posty: 44
Od: 28 wrz 2016, 7:53

Napisano: 13 sty 2017, 8:49

Dziękuje bardzo :) :)
zsk


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]