zmiana sposobu płatności

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 01 mar 2017, 11:02

Witam klient pobierający zasiłek stały założył konto bankowe i prosi o przelew świadczenia z kasy na konto. W decyzji było jasno określony sposób płatności tj. wypłata w kasie urzędu. Czy zmieniacie decyzję? czy wystarczy oświadczenie osoby. Jak zmieniacie to może ma ktoś wzór.
pozdrawiam
smerfetka11


Napisano: 01 mar 2017, 11:29

jeżeli sposób płatności jest określony w postanowieniu to trzeba zmienić decyzję, najlepiej mieć ogólnie w postanowieniu ewentualnie dopisać w uzasadnieniu
Aagaa

Napisano: 01 mar 2017, 12:05

też miałam z tym problem i musiałam zmieniać decyzję, SKO mnie pouczyło, że w rozstrzygnięciu decyzji nie piszemy kiedy wyplata i w jaki sposób ją realizujemy. Wypłata to czynność techniczna i nie rozstrzyga o sprawie... O tym piszemy w pouczeniu lub uzasadnieniu i po problemie
Alicja 63

Napisano: 01 mar 2017, 12:42

a mogę prosić Was o taki wzór decyzji gdzie sposób wypłaty zawiera się w pouczeniu czy też uzasadnieniu. smerfetk@gmail.com dziękuje Wam bardzo i pozdrawiam
smerfetka11

Napisano: 02 mar 2017, 16:23

Ja również proszę o wzór takiej decyzji anetas77@wp.pl
anetaw

Napisano: 03 mar 2017, 10:00

Ja też poproszę 04.09.51@wp.pl
Jan

Napisano: 03 mar 2017, 10:11

POSTANAWIAM
1. Przyznać Pani zasiłek stały od dnia 1 sierpnia 2016 do dnia 31 sierpnia 2018 w kwocie 604,00 zł miesięcznie (słownie: sześćset cztery złote zero groszy). 2. Objąć Panią ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie pobierania świadczenia.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł. Zgodnie z art. 37 zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustala się, - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz informacji uzyskanych w czasie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono, iż jest Pani osobą samotnie gospodarującą, całkowicie niezdolną do pracy z powodu niepełnosprawności (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ZON.......... z dnia ............, wydane do .........r.). Nie posiada Pani żadnego dochodu zatem nie została przekroczona kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwota 634 zł. Zasiłek stały przysługuje w wysokości 604 zł. Wypłata realizowana będzie w kasie Urzędu .......... w godzinach od 8.00 do 13.00, za miesiąc sierpień w dniu .........., pozostałe wypłaty świadczenia do 20-go dnia każdego miesiąca. W myśl art. 130 § 4 Kodeks Postępowania Administracyjunego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdy jest ona zgodna z żądaniem strony. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.
Aagaa

Napisano: 03 mar 2017, 10:25

dziwne jeszcze się nie spotkałam żeby w postanowieniu nie pisać kiedy będzie wypłata zasiłku i w jaki sposób, a podobno w sentencji nie trzeba pisać:objąć pana ubezpieczeniem zdrowotnym, w podstawie prawnej decyzji nie przywoływać ustawy o świadczenia zdrowotnych. My tylko informujemy klienta w uzasadnieniu że jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
ewi


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]