Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: heiland

Napisano: 08 mar 2017, 8:38

Witam, nasz Ośrodek stanął w tym roku po raz pierwszy przed kwestią powołania specjalistycznych usług opiekuńczych (do tej pory nie było takiego zapotrzebowania). Otóż mamy w Gminie dziecko chore na autyzm, któremu zalecono pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone w postaci dodatkowych zajęć w szkole. Czy ktoś z Was wie jak zabrać się do powołania tego typu świadczenia? Jak pozyskać środki na ten cel? Z wywiadu środowiskowego wynika, że dochód rodziny zobowiązuje rodzinę do ponoszenia częściowej odpłatności. Czy mógłbym prosić o pomoc w poprowadzeniu przez w/w proces?
socjalny89
Praktykant
Posty: 34
Od: 27 maja 2015, 9:50


Napisano: 08 mar 2017, 8:44

według mnie to szkoła ma obowiązek a nie wy( dodatkowych zajęć w szkole)ale to moje zdanie.
Wredniocha
Referent
Posty: 457
Od: 17 gru 2016, 14:13

Napisano: 08 mar 2017, 8:47

a nie doczytałam" specjalistycznych usług" ale w szkole???? coś est chyba nie tak. po pierwsze jak w szkole będzie ktoś kto nie jest zatrudniony w niej, 2)na jakiej podstawie użyczy sprzętu, sali? dziwne. Może ktoś ma doświadczenie w tym zakresie.
Wredniocha
Referent
Posty: 457
Od: 17 gru 2016, 14:13

Napisano: 08 mar 2017, 9:11

Uważam że w tym przypadku to zadanie szkoły a nie OPS.


Przed wystąpieniem o udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych osoba powinna wykorzystać wszystkie możliwości i uprawnienia, jakie stwarzają jej przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art.7) i przepisy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także ustawy o systemie oświaty, który zapewnia, iż uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ust. 3. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust.1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnienie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. (art. 71b ust. 1b, ust. 2 w zw. z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty [Dz.U. z 2015 r. poz. 2156]).
Mając na celu zapewnienie uczniom niepełnosprawnym optymalnych warunków do nauki i rozwoju resort oświaty przyjął rozwiązania gwarantujące odpowiednie warunki do nauki i pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz zatrudnienie nauczycieli i specjalistów do prowadzenia zajęć szkolnych w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Jednym z zadań dyrektora szkoły lub placówki, zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty jest podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki tak więc dyrektor szkoły może zatrudnić w szkole pracownika innego niż nauczyciel i określić dla niego zakres obowiązków i czynności na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
Mając na uwadze powyższe, osoba powinna wykorzystać wszystkie możliwości i uprawnienia jakie przysługują jej z innych systemów, które w pierwszej kolejności zobowiązane są do działań na rzecz osób potrzebujących. Pomoc społeczna nie może zastępować systemu oświaty.
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
Julia32
Referent
Posty: 322
Od: 17 mar 2016, 9:51

Napisano: 08 mar 2017, 9:39

Dziękuję za informacje. W tej sprawie chodzi o to, że dziecko ma zalecone zajęcia dodatkowe w wymiarze 10 godzin tygodniowo świadczone przez nauczyciela specjalistę doświadczonego w pracy z osobą niepełnosprawną. W takim razie kto ma poprowadzić sprawę? My jako OPS czy szkoła? Lekarz w piśmie przewodnim do OPS wyraźnie ujął, iż mowa jest o specjalistycznych usługach opiekuńczych jednak w rozmowie z podopieczną wynika iż sprawa leży w interesie szkoły.
socjalny89
Praktykant
Posty: 34
Od: 27 maja 2015, 9:50

Napisano: 08 mar 2017, 9:41

mnie się wydaje że szkoła swoją drogą powinna zabezpieczyć dodatkowe zajęcia w szkole skoro ma takie zalecenia, a wy jako ops jeżeli zdiagnozowano autyzm to usługi specjalistyczne z zadań zleconych.Takie usługi powinna świadczyć osoba z odpowiednim przeszkoleniem.Można też zwolnić z odpłatności
ewi

Napisano: 08 mar 2017, 10:05

Suo z zaburzeniamijest realizowane na terenie gminy. Może być w szkole. Finansuje wojewoda. Decyzja na podstawie zaświadczenia neurologia lub psychiatry.
piopyto
Praktykant
Posty: 43
Od: 06 sie 2016, 9:11

Napisano: 10 mar 2017, 10:48

a co zrobic w takim przypadku jezeli mam tylko orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, czy i tak powinnam zadac zaswiadczenia lekarskiego, ktore okresli czy dziecko nadaje sie do SUO zwykłych czy dla osób z zaburz. psych.? czy lekarz w zaswiaczeniu powinien wskazac rodzaj zajec i ilość uslug
KasiaQ

Napisano: 04 kwie 2017, 20:54

neurologa lub psychiatry.
określić rozpoznanie choroby
rodzaje usług
jaki specjalsita
na jaki okres
obywatel234
Stażysta
Posty: 50
Od: 13 mar 2017, 22:41

Napisano: 05 kwie 2017, 12:26

lekarz specjalista określa jeszcze ilość godzin. Sprawdź ( w formie pisemnej) ile godzin zabezpiecza szkoła a resztę przyznajecie z OPS np. lekarz w zaświadczeniu poda 40 godzin miesięcznie. Szkoła poda, że zapewni 20 godzin. NFZ, że 5 godzin. Pozostałe 15 należy przyznać z OPS.Wystąp pisemnie do pobliskich NFZ czy oni mogą w ramach funduszu takie zajęcia wskazane wykonywać.
male
Stażysta
Posty: 64
Od: 27 mar 2017, 14:55

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]