wynagrodzenie dla kuratora

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 maja 2017, 11:39

wypłacacie wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ?
monika11111
Praktykant
Posty: 5
Od: 12 maja 2017, 11:00


Napisano: 13 maja 2017, 8:04

Tak na podstawie postanowienia sadu. Środki z gminy.
Wredniocha
Referent
Posty: 457
Od: 17 gru 2016, 14:13

Napisano: 16 maja 2017, 12:17

ktoś jeszcze się wypowie ?
monika11111
Praktykant
Posty: 5
Od: 12 maja 2017, 11:00

Napisano: 16 maja 2017, 12:21

a co tu się wypowiadać jest wyrok SN
Wredniocha
Referent
Posty: 457
Od: 17 gru 2016, 14:13

Napisano: 16 maja 2017, 13:38

Sygn. akt III CZP 6/14
UCHWAŁA
Dnia 28 marca 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Marta Romańska (przewodniczący)
SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)
SSN Dariusz Zawistowski
Protokolant Iwona Budzik
w sprawie z wniosku L. N.
przy uczestnictwie Gminy W.
o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną J. B.,
po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
w dniu 28 marca 2014 r.,
zagadnienia prawnego przedstawionego
przez Sąd Okręgowy we W.
postanowieniem z dnia 2 grudnia 2013 r.,
"1. Czy przepis art. 53a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (ze zmianami) tekst jednolity Dz.U. 2013 p. 509 w przedmiocie przyznawania wynagrodzeń opiekunom prawnym osób całkowicie ubezwłasnowolnionych ma zastosowanie do przyznawania wynagrodzeń kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych?
2. Czy postanowienie rozstrzygające wniosek w przedmiocie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy i czy w związku z tym od postanowienia tego służy zażalenie czy apelacja?
3. Czy gmina, na której na mocy art. 53a wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej ciąży obowiązek wypłaty przyznanego przez Sąd wynagrodzenia jest zainteresowanym w rozumieniu art. 510 k.p.c.?" 2

podjął uchwałę:
1. W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 k.r.o., wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku z art. 178 § 2 k.r.o. i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
2. W postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych zainteresowanym jest gmina, na której spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.
3. Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do istoty sprawy, od którego przysługuje apelacja (art. 518 k.p.c.).
Wredniocha
Referent
Posty: 457
Od: 17 gru 2016, 14:13


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]