wywiad środowiskowy za granicą

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 28 lip 2017, 13:28

Witam, czy istnieje możliwość (może jakieś przepisy o koordynacji) zlecenia wywiadu środowiskowego za granicę (do kraju członkowskiego Unii)? Sprawa dotyczy umieszczenia w DPS. Pani ma 2 córki jedna mieszka w Polsce, druga za granicą. Ta która mieszka w Polsce twierdzi, że ta druga dysponuje dużym majątkiem i jest w stanie opłacić pobyt matki w DPS.
dorotaops
Referent
Posty: 210
Od: 20 paź 2015, 13:42


Napisano: 28 lip 2017, 13:38

Niema możliwości zlecenia wywiadu za granicą my piszemy taki list do dzieci i działa :)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zwraca się z prośbą o kontakt w sprawie Pani matki, Pani ....................... Z uwagi na to, iż matka Pani przebywa w Domu Pomocy Społecznej w pragniemy poinformować, że instytucja nasza ma na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, jednakże należy wykorzystać w pierwszej kolejności własne uprawnienia, zasoby i możliwości w tym również możliwości najbliższej rodziny.
Jednocześnie informujemy, iż stosownie do art. 87 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Dz. U. z 2017 poz 682), rodzice i dzieci obowiązani są do wzajemnego wspierania. Przez wzajemne wsparcie,
o którym mowa w art 87 K. r. i o., należy rozumieć pomoc materialną, psychiczne wsparcie w chorobie, cierpieniu
i kalectwie, pomoc intelektualną przy podejmowaniu ważnych decyzji lub załatwianiu spraw życiowych oraz pomoc fizyczną przy wykonywaniu różnych czynności. Art. 128 w/w ustawy nakłada obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
W związku z powyższym na podstawie art 103, art. 107 oraz art. 107 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z póżn. zm.) koniczne jest przeprowadzenie z Panią wywiadu środowiskowego cz. II mającego na celu ustalenie sytuacji finansowej Pani rodziny oraz proponowanej przez Panią formy pomocy. Jeśli nie będzie Pani miała możliwości osobistego stawienia się w tut. Ośrodku prosimy o przesłanie oświadczenia majątkowego Pani rodziny (dochodów netto), informacji na temat miesięcznych wydatków Pani rodziny oraz deklaracji proponowanej przez Panią pomocy na rzecz matki.
Informujemy również, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w na podstawie art. 110 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ma prawo wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów na rzecz Pani matki w sytuacji gdy będzie Pani uchylała się od przeprowadzenia w/w wywiadu.
W celu uniknięcia tak drastycznych środków prosimy o odpowiedź zwrotną na piśmie w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Domdom
Praktykant
Posty: 13
Od: 18 mar 2017, 10:05


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]