wywiad środowiskowy u dłużnika alimentacyjnego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 08 sie 2017, 9:14

Inny OPS wnioskuje do nas o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego. Dłużnik ten ubiega się o umorzenie należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Organ wnioskujący nie podał żadnej podstawy prawnej do przeprowadzenia tegoż wywiadu środowiskowego. Osoba u której miałby zostać przeprowadzony ewentualny wywiad nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, nie jest nam znana jego sytuacja, nie jesteśmy w stanie udzielić informacji na jego
temat.
Czy jest podstawa prawna do przeprowadzenia wspomnianego wywiadu, czy też należy odmówić lub prosić o podanie podstawy prawnej (szukałam takowej ale nie znalazłam).
klementyna
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 70
Od: 02 mar 2016, 9:14


Napisano: 08 sie 2017, 11:45

Ja bym odesłał pismo z prośbą o uzupełnienie o podstawę prawną.

Art. 107. 1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.
1a. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie:
1) art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne;
2) art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy;
3) art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego.
1b. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, wypełnia się odpowiednie części kwestionariusza wywiadu.
2. (uchylony)
3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, po okazaniu legitymacji pracownika socjalnego.

Nie ma tu nic o dłużnikach alimentacyjnych.
piterrr
Stażysta
Posty: 69
Od: 16 gru 2014, 15:08

Napisano: 08 sie 2017, 12:02

dzięki :) tak zrobię :)
klementyna
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 70
Od: 02 mar 2016, 9:14

Napisano: 11 sie 2017, 13:46

To pismo powinno być skierowane do osoby prowadzącej fundusz alimentacyjny i to ona jest upoważniona do przeprowadzania takich wywiadów i odbierania oświadczeń majątkowych, a nie my. ;)
Hipolita
Praktykant
Posty: 48
Od: 11 sie 2017, 13:42

Napisano: 11 sie 2017, 14:41

też tak myślę, ale poprosili o rodzinny wywiad środowiskowy więc to raczej nie pomyłka :shock:
klementyna
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 70
Od: 02 mar 2016, 9:14

Napisano: 13 sie 2017, 20:41

ustawa o funduszu alimentacyjnym art. 4
4. Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji,
o których mowa w ust. 1, dotyczących dłużnika alimentacyjnego, jeżeli w posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się
rodzinny wywiad środowiskowy dotyczący tego dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.
Hipolita
Praktykant
Posty: 48
Od: 11 sie 2017, 13:42


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]