rezygnacja z usług opiekuńczych

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 06 lis 2017, 16:14

czy może mi ktoś przesłać decyzję z tytułu rezygnacji z usług opiekuńczych lidka 108-62@o2.pl zgóry dziękuję
liliput
Stażysta
Posty: 118
Od: 07 cze 2017, 14:34


Napisano: 08 lis 2017, 10:10

Decyzja nr OPS.5122.121.10.2017
Na podstawie art.104, 108 i 155 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.z 2017r.,poz.1257),w związku z art.50 ust.1, art.102 ust.1,art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ) oraz Zarządzenia Nr .... w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w ... do wydawania decyzji administracyjnych<br>
POSTANAWIAM
uchylić w całości decyzję nr OPS.5122.121.01.2017 z dnia 2 stycznia 2017 dotyczącą usług opiekuńczych <b>z dniem 1 października 2017r</b> . Powodem uchylenia decyzji jest : rezygnacja Pana z tej formy pomocy.<br><br>Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności<font face="Serif">.</font>
UZASADNIENIE</b>

Z aktualizacji wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu.... oraz zebranej dokumentacji  wynika,iż Pan...zwrócił się z prośbą do tut. Ośrodka o wstrzymanie usług opekuńczych przyznanych decyzją z dnia 02 stycznia 2017 r. Nr OPS.... Powodem jest znaczna poprawa stanu zdrowia.<br>W tej sytuacji należało przychylić się do Pana prośby i uchylić decyzję przyznającą świadczenie (usługi opiekuńcze) zgodnie z Pana oczekiwaniem.<br>Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzzji.<br>Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadano w oparciu o art. 108 k.p.a. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.<br>
POUCZENIE</b>

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ... za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
GraziaU
Stażysta
Posty: 67
Od: 23 mar 2017, 15:11

Napisano: 08 lis 2017, 10:26

108 KPA ??
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
VIP
Posty: 1230
Od: 09 gru 2010, 9:31
warmia, mazury

Napisano: 08 lis 2017, 10:40

a czegoś sie tak zdziwił?
GraziaU
Stażysta
Posty: 67
Od: 23 mar 2017, 15:11

Napisano: 08 lis 2017, 10:43

Ano dlatego:
Art. 108. § 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
VIP
Posty: 1230
Od: 09 gru 2010, 9:31
warmia, mazury

Napisano: 08 lis 2017, 10:57

ojciec sam nic nie podpowiesz a czepiasz sie nie wiadomo czego,
sam cytujesz : "lub wyjątkowo ważny interes strony".
Dla strony to ważne,klient napisał mi w podaniu że wyraża zgodę na uchylenie decyzji więc w podstawie prawnej dałam art.155 kpa i co jeszcze wydziwiasz.
GraziaU
Stażysta
Posty: 67
Od: 23 mar 2017, 15:11


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]