wydzierżawienie gospodarstwa rolnego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: heiland

Napisano: 28 lis 2017, 9:45

Klient zgłosił się o pomoc finansową w formie zasiłku stałego. Podczas wywiadu ustalono iż jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym,posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 1,14 ha przeliczeniowej, które wydzierżawił notarialnie 18 października. zamieszkuje wspólnie z ojcem, który nabył prawo do pobierania emerytury od 30. 10 2017 w kwocie 820,33 zł, wypłata świadczenie jeszcze nie nastąpiła , dopiero 28 listopada z wyrównaniem. Ponadto ojciec wydzierżawił w celach rentowych gospodarstwo rolne o powierzchni 1,1205 ha przel. Wg mnie dochód rodziny wynosi 1 148,65 zł więc przekracza kryterium dla 2 osób 1028,00 zł. Gospodarstwo rolne, które zostało przez ojca wydzierżawione w celach rentowych nie wlicza się do dochodu, nie wiem czy dobrze myślę. A jeśli klient pobierze emeryturę dopiero 28 listopada czy powinnam brać do dochodu czy nie proszę o pomoc ojciec klienta bardzo roszczeniowy
ewab
Stażysta
Posty: 59
Od: 15 mar 2017, 19:50


Napisano: 28 lis 2017, 16:04

nikt nie podpowie?
ewab
Stażysta
Posty: 59
Od: 15 mar 2017, 19:50

Napisano: 29 lis 2017, 8:43

Jednak liczysz oba gospodarstwa bo nadal są właścicielami gospodarstwa.Ustawa nic nie mówi o dzierżawach.Myślę, że ma być tak;328,32+322,70=651,02 zł.dalej 651,02zl:2 osoby = 325,51 zł dalej 514,00-325,51=188,48-zasiek stały.Ojcu skoro nie pobrał emer. nie liczysz.W grudniu wywiad do dochodu dodajesz emer,i wtedy przekroczenie i uchylenie stałego.
ttt
Starszy referent
Posty: 602
Od: 10 paź 2017, 10:58

Napisano: 30 lis 2017, 9:11

Czy nie lepiej dwa oddzielne gospodarstwa domowe.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych, z których wynika, że analiza art. 8 ust. 9 u.p.s. prowadzi do wniosku, iż określa on tzw. ryczałtowy tryb ustalania dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego. Dochód ten jest wyliczany jako wartość dochodu odpowiadająca powierzchni gospodarstwa z uwzględnieniem ha przeliczeniowych i kwoty dochodu ustalonej dla 1 ha przeliczeniowego, niezależnie od faktycznej dochodowości konkretnego gospodarstwa. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przewidują jakichkolwiek wyjątków od przyjętej zasady wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego. Kwestia ta była przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który nie dopatrzył się jej niekonstytucyjności (por. wyrok TK z dnia 6 maja 2008 r., K 18/2005, OTK-A 2008/4/56, poz. 56). Jak podkreślono w uzasadnieniu tego wyroku, przyjęcie w art. 8 ust. 9 u.p.s. 1 hektara przeliczeniowego w oparciu o apriorycznie określoną wysokość dla określania dochodu z działalności rolniczej nie prowadzi do zróżnicowania sytuacji grupy podmiotów podobnych. Wskazał również, że z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że z punktu widzenia powołanego przepisu bez znaczenia jest okoliczność, czy gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu oraz czy rzeczywiście przynosi ono dochody (por. wyroki NSA z dnia 28 grudnia 2000 r., I SA 1406/00, Lex nr 793441; z dnia 19 stycznia 2006 r., I OSK 777/05; z dnia 7 grudnia 2009 r., I OSK 724/09; z dnia 17 lutego 2010 r., I OSK 1292/09; z dnia 21 października 2010 r., I OSK 928/10).
Ustawodawca przyjął bowiem domniemanie, że wskazany dochód z gospodarstwa rolnego ustalany jest niezależnie od tego, czy prowadzone jest przez właściciela, czy też posiadacza zależnego (np. dzierżawcę). W powołanych orzeczeniach podkreśla się przy tym, że to czy gospodarstwo rolne jest faktycznie prowadzone i jakie są ewentualne tego przeszkody (np. sytuacja osobista, stan zdrowia) nie ma wpływu na sposób obliczenia dochodu wynikający z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22

Napisano: 02 gru 2017, 15:38

A jesli klient otrzymał emeryturę w wysokości 820 zl to liczę emeryturę a pola które wydzierzawil to juz nie?
ewab
Stażysta
Posty: 59
Od: 15 mar 2017, 19:50

Napisano: 03 gru 2017, 23:52

ja tak robię - liczę emeryturę a pole już nie
mamala
Referent
Posty: 270
Od: 24 lut 2017, 9:47

Napisano: 04 gru 2017, 9:54

Jeżeli przekazał pole w dzierżawę za emeryturę/rentę to nie liczysz.
Najlepiej jak wystąpisz do urzędu gminy/miasta czy pan X posiada gospodarstwo rolne.
Dzierżawa do celów emerytalno/rentowych musi być zarejestrowana w Starostwie wtedy przychodzi do gminy zmiana i gmina dokonuje zmian.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]