Dzierżawa ziemi a pomoc zasiłki .

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 06 kwie 2018, 8:12

Jak to jest Pan dzierżawi ziemię dla syna rozumiem, że nie bierzemy tego do dochodu.
Nowa342
Praktykant
Posty: 24
Od: 19 lut 2018, 13:31


Napisano: 06 kwie 2018, 8:35

Jeżeli jest właścicielem gospodarstwa to uwzględniamy areał w dochodzie.
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 370
Od: 01 lut 2018, 11:37
Wygnajewo - okolica biedna, ale przyjemna ;)

Napisano: 09 kwie 2018, 14:41

Ojciec jest włascicielem gospodarstwa ale jest sporządzona umowa dzierżawy dla syna w celu uzyskania świadczenia z KRUS ale ojciec nie dostał swiadczenia jest bez dochodu i do GOPS się zwrócił....a syn opłaca podatki itd.WIĘC CZY LICZYĆ ZIEMIĘ DO DOCHODU?
Nowa342
Praktykant
Posty: 24
Od: 19 lut 2018, 13:31

Napisano: 09 kwie 2018, 14:50

Nie szkodzi, skoro jest właścicielem, to liczyć do dochodu. Przykładowe wyroki sądów administracyjnych w identycznej sprawie:

"Zdaniem Sądu przedstawiona argumentacja w pełni odnosi się do unormowanej w art. 8 ust. 9 u.p.s. kwestii ryczałtowego określenia dochodu rolników ubiegających się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.Ustalenie dochodu w oparciu o powyższy przepis powinno było nastąpić także w sytuacji skarżącego a dopóty dopóki pozostaje on właścicielem gospodarstwa rolnego, będąc tym samym rolnikiem przynajmniej potencjalnie mogącym prowadzić działalność rolniczą lub uzyskiwać dochody w wyniku np. wydzierżawienia gruntów rolnych, lub dopóki nie zaprzestanie działalności rolniczej (w rozumieniu art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). W przedmiotowej sprawie nie ma zatem znaczenia fakt, iż wskutek wydzierżawienia skarżący nie ma możliwości osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Obowiązek zastosowania przepisu art. 8 ust. 9 u.p.s. nie został uchylony także w związku z faktem przekazania przez skarżącego posiadania gospodarstwa rolnego innej osobie, w drodze umowy dzierżawy. Wskutek tej umowy skarżący ani nie wyzbył się własności gospodarstwa rolnego, ani nie pozbawił się możliwości prowadzenia działalności rolniczej. Dokonał natomiast takiego wyboru, iż uznał, że nadal będzie rolnikiem (bo nie wyzbył się własności gospodarstwa), natomiast grunty gospodarstwa przekazał w posiadanie innej osobie nie uzyskując w zamian żadnego, możliwego do uzyskania świadczenia (np. czynsz dzierżawny, dożywocie, emerytura, renta)."

"Dla ustalenia dochodu na potrzeby postępowania w sprawie świadczeń z opieki społecznej bez znaczenia jest okoliczność, czy gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu oraz czy rzeczywiście przynosi ono dochody. Decyduje wyłącznie tytuł własności oraz zakwalifikowanie gruntu jako rolny. Dochód ten wyliczany jako wartość dochodu odpowiadająca powierzchni gospodarstwa z uwzględnieniem ha przeliczeniowych i kwoty dochodu ustalonej dla 1 ha przeliczeniowego niezależnie od faktycznej dochodowości konkretnego gospodarstwa (por. wyroki NSA z dnia 25 maja 2009 roku, I OSK 724/09, nie publ. ; z dnia 28grudnia 2000 roku, I SA 1406/00, Lex Nr 793441; z dnia 19 stycznia 2006 roku, I OSK 777/05, Lex Nr 194414)."
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 370
Od: 01 lut 2018, 11:37
Wygnajewo - okolica biedna, ale przyjemna ;)

Napisano: 10 kwie 2018, 9:02

No tak rozumiem ale skoro umowa jest spisana u notariusza i ma za to ze wydzierżawił swiadczenie no to chyba nie biorę ziemi do dochodu tylko kwotę świadczenia. :?: a co w sytuacji jeśli nie ma za dzierżawę świadczenia to wtedy bierzemy tak?
Nowa342
Praktykant
Posty: 24
Od: 19 lut 2018, 13:31

Napisano: 10 kwie 2018, 11:03

Tak. Jeżeli osoba zbyła gospodarstwo lub wydzierżawiła je w celu uzyskania renty albo emerytury z KRUS i tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprzestała działalności rolniczej, to nie liczymy dochodu z hektarów. Natomiast w każdym innym przypadku liczymy dochód z gospodarstwa rolnego, także wtedy, gdy jest ono wydzierżawione i nie ma za dzierżawę świadczenia.

Orzecznictwa na ten temat jest dużo. Poniżej cytuję najciekawsze fragmenty Wyroku NSA I OSK 302/09 z 2009-10-23, na którym często opierają się inne sądy (WSA): "(...)Warunkiem pominięcia przez organ pomocy społecznej dochodów z gospodarstwa rolnego jest wyzbycie się jego własności lub posiadania przez zainteresowanego co najmniej w takiej części, która spowoduje, że łączna powierzchnia fizyczna lub przeliczeniowa gruntów gospodarstwa nie osiągnie stosownych, adekwatnych do wymagań kryterium dochodowego rozmiarów(...)".

"(...)Naczelny Sąd Administracyjny pragnie w tym miejscu wskazać, że wypłata emerytury lub renty rolniczej ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą (art. 28 ust. 1), natomiast zawarcie przez emeryta lub rencistę umowy dzierżawy pozwala na uznanie, iż zaprzestał tej działalności. Tak więc umowa dzierżawy zawierana jest w celu wykazania, iż działalność rolnicza ustała, a wydzierżawiającym zawsze pozostaje emeryt lub rencista(...). Z akt sprawy nie wynika jednak, żeby skarżąca była emerytem lub rencistą, zatem prawidłowo do jej dochodu doliczony został dochód z oddanego w dzierżawę gospodarstwa rolnego(...)".
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 370
Od: 01 lut 2018, 11:37
Wygnajewo - okolica biedna, ale przyjemna ;)


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]