Pracownik socjalny a wizyta u lekarza klienta OPS

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 12 ]

Moderator: heiland

Napisano: 02 maja 2018, 20:10

dzięki za odp. Tak na szybko znalazłam
(...)Pozyskiwanie informacji w ramach pracy socjalnej powinno służyć przede wszystkim realizacji zasadniczego celu PomSpoł. Ustawa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, a rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, co wymaga ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Jednak pozyskiwanie i gromadzenie informacji służy również ochronie interesu publicznego. Pozwala kontrolować udzielanie pomocy, dokumentować ją i planować. Jeżeli sytuacja świadczeniobiorcy ulega zmianie, informacje o niej służą weryfikacji prawa do świadczenia. Jeżeli świadczenie pieniężne zostaje uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej, traktowane jest jako świadczenie nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi.
Ponadto, od celów, dla których uzasadnione jest pozyskiwanie i gromadzenie danych, odróżnić należy wartości, dla których istotę stanowi zachowanie owych danych w poufności. Zachowanie możliwie wszystkich informacji w poufności służy przede wszystkim interesom rodziny i osoby. Ujawnienie informacji o osobie lub rodzinie w szczególności zagraża takim dobrom jak godność, wielokrotnie artykułowana w PomSpołU, i prawo do poufności.
Konflikt pomiędzy sferą prywatności a celami ustawy i interesem publicznym w zakresie prawa do zachowania w tajemnicy informacji i danych o osobie jest nieunikniony. W instytucjach świadczących pomoc społeczną konflikt ten ma dodatkowo taką właściwość, że trafiają do nich bardzo zróżnicowane grupy osób, w tym osoby o bardzo niskiej świadomości swoich praw. Ochrona dóbr osobistych w dziedzinie pomocy społecznej, w której mieści się prawo do poufności i odpowiadający mu po stronie pracownika socjalnego obowiązek zachowania tajemnicy, nabiera szczególnego znaczenia również ze względu na szeroki zakres uprawnień pracowników socjalnych w zakresie pozyskiwania informacji, a jednocześnie zamiar ukrycia faktu korzystania z pomocy przez beneficjentów, postrzeganego jako wstydliwy6. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy pracowników socjalnych. Ustawa zwraca również uwagę wprost na ochronę dóbr osobistych.(...)
Poufność w sferze pomocy społecznej z pewnością stanowi element poszanowania godności człowieka. Wydaje się, że właśnie godność osoby jest podstawową przesłanką poszanowania sfery prywatności w pracy pracownika socjalnego. Godność występuje w PomSpołU wielokrotnie w różnych aspektach. Ustawodawca nadaje jej wyjątkowo silną rangę13. Dalej art. 100 PomSpołU odnoszący się do postępowania w sprawie świadczeń, przewiduje, że w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Artykuł 100 ust. 2 PomSpołU pozwala na przetwarzanie wrażliwych danych, zastrzegając, że może się ono odbywać w zakresie niezbędnym do przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej.(...)
źródło: http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawn ... ocjalnego/


Musimy pamiętać, że w momencie otrzymania takiego wniosku lekarz, kierownik przychodni, jak i inni pracownicy biurowi zaangażowani w sprawę otrzymują informację, że dana osoba jest klientem OPS. Jest na to jakiś konkretny przepis, aby potem nie było jakiejś afery ;)
Przyjaciółka
Stażysta
Posty: 95
Od: 19 paź 2016, 23:10
Zajmuję się:


Napisano: 04 maja 2018, 20:35

Lekarz POZ odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji, odesłał do kierownika przychodni. Kierownik również odmówił, twierdząc że nie może udzielać takich informacji instytucjom, które nie są do tego uprawnione, a wg Jego aktualnej wiedzy OPS nie są do tego uprawnione. Pacjenta chroni nie tylko tajemnica nt jego dolegliwości, ale także informacja, z której przychodni korzysta, z jakich poradni. Dla OPS powinno wystarczyć oświadczenie pacjenta, natomiast jeśli to nie wystarcza, to pracownik socjalny może poprosić pacjenta, aby ten przyniósł stosowne zaświadczenie z przychodni, o ile pacjent dobrowolnie wyrazi na to zgodę. Dodała że OPSy nagminnie próbują "wyciągać" takie informacje, przekraczając swoje uprawnienia.
Poinformowała koleżankę, że jeśli chce, Kierownik OPS może złożyć pismo, do którego Przychodnia się ustosunkuje w odpowiednim terminie, wydając odmowną odpowiedź.
Cała sprawa oparła się o ustną wymianę informacji, teraz koleżanka zastanawia się jak to ugryźć.
Przyjaciółka
Stażysta
Posty: 95
Od: 19 paź 2016, 23:10
Zajmuję się:


  
Strona 2 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny