nowe kryteria dochodowe pomoc społeczna

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 17 ]

Moderator: heiland

Napisano: 18 lip 2018, 7:23

Podajcie namiar gdzie to zostało opublikowane.
panna migotka
Stażysta
Posty: 172
Od: 04 sty 2017, 12:55


Napisano: 18 lip 2018, 8:18

DZ.U. Z 2018 POZ. 1358
bet2017
Stażysta
Posty: 80
Od: 05 lip 2017, 13:48

Napisano: 18 lip 2018, 11:25

Warszawa, dnia 13 lipca 2018 r.
Poz. 1358
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985
oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki
i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1763 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1
lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r.
poz. 107, 138 i 771) – w wysokości 647 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1
lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1376 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 645 zł;
3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
anijka
Praktykant
Posty: 40
Od: 02 wrz 2012, 21:12

Napisano: 18 lip 2018, 12:16

a ile bedzie zasiłek pielęgnacyjny
GraziaU
Stażysta
Posty: 67
Od: 23 mar 2017, 15:11

Napisano: 18 lip 2018, 14:15

A czy w podstawie prawnej do decyzji z pomocy społecznej podajecie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej?
ecias
Praktykant
Posty: 2
Od: 05 cze 2018, 10:19

Napisano: 25 lip 2018, 8:19

ecias pisze:A czy w podstawie prawnej do decyzji z pomocy społecznej podajecie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej?

jasne, że tak
bet2017
Stażysta
Posty: 80
Od: 05 lip 2017, 13:48

Napisano: 25 lip 2018, 8:57

oczywiście, że TAK
Bozena123
Praktykant
Posty: 20
Od: 15 lut 2018, 12:57

Poprzednia

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 17 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron