zasiłek stały od kiedy można przyznać

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 26 wrz 2018, 9:26

Witam proszę o pomoc od kiedy mogę przyznać osobie niepełnosprawnej zasiłek stały, kiedy powinna złożyć wniosek, kiedy powinnam zrobić wywiad i w jakiej wysokości przyznać świadczenie? Klientka jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym gos. domowe prowadzi razem z partnerem oraz trojgiem dzieci. Ww. w okresie od lipca br. do 30.09.18 pracuje, nie pobiera zasiłku stałego. W dniu dzisiejszym informuje OPS, że od 1 października br. nie będzie miała przedłużonej umowy o pracę, ostatnie wynagrodzenie za wrzesień otrzyma w wys. 1200 zł w dniu 10 października br. Klientka pobiera dodatkowo zasiłki rodzinne z dodatkami w łącznej wysokości 933 zł miesięcznie, na siebie zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł oraz wykazuje dochód z pracy dorywczej partnera w wysokości 100 zł.
aleksandrandra1
Praktykant
Posty: 7
Od: 05 kwie 2018, 14:34


Napisano: 26 wrz 2018, 12:31

Zasiłek stały nie przysługuje. Jej dochód własny (zasiłki rodzinne z dodatkami i pielęgnacyjny) przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.
momo
Praktykant
Posty: 31
Od: 16 sty 2018, 12:37

Napisano: 26 wrz 2018, 12:34

o ile zgodzę się, że pielęgnacyjny jest dochodem owej klientki o tyle zasiłek rodzinny jej dochodem nie jest... to jest dochód dzieci... :)
aja
Stażysta
Posty: 174
Od: 11 kwie 2017, 13:46

Napisano: 26 wrz 2018, 12:41

Art. 6 pkt 2 uops - dochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka.

Nic nie ma o świadczeniach rodzinnych. Jest to dochód matki lub ojca lub opiekuna. Takiego samego zdania jest nasz prawnik i SKO.
momo
Praktykant
Posty: 31
Od: 16 sty 2018, 12:37

Napisano: 26 wrz 2018, 13:04

Jakkolwiek rację mają organy, wskazując, iż z treści art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, to jednak zdają się one nie dostrzegać funkcji jakie w systemie wsparcia rodzin te świadczenia pełnią. Godzi się zaś zauważyć, że maja one na celu przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka (art. 4 ust. 1 powołanej ustawy). Tak zdefiniowany cel świadczenia kreuje po stronie osób je pobierających obowiązek przeznaczania otrzymanych środków na potrzeby dzieci. Zasiłek i dodatki do tego zasiłku chronią bowiem dobro dziecka, jako wartość konstytucyjną, a nie interes osoby utrzymującej dziecko (por. wyrok WSA w Gliwicach z (por. wyrok WSA w Gliwicach z 31 lipca 2008 r., sygn. akt: IV SA/GL 246/08, Lex nr 509441). W konsekwencji powyższego uznać należy, że choć nie są one dochodami dziecka w rozumieniu art. 6 pkt 2 PomSpołU (gdyż ów przepis zawiera zamknięty katalog źródeł dochodu dziecka i nie wymienia wśród nich zasiłków rodzinnych), to na gruncie regulacji art. 37 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 pkt 4 tej ustawy winny być traktowane jako dochód rodziny, a nie - jak przyjęły organy orzekające w sprawie - jako dochód osobisty rodzica wnioskującego o przyznanie zasiłku stałego. Nie ma przy tym znaczenia, iż przedmiotowe świadczenia przysługują temu rodzicowi. Zasiłek rodzinny bowiem z racji tego, iż przyznawany jest na utrzymanie dzieci - jest związany z ich posiadaniem.

mały wycinek z jednego z wyroków WSA - I SA/Wa 181/16
aja
Stażysta
Posty: 174
Od: 11 kwie 2017, 13:46


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]