Posiłek w szkole i w domu - komu?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 03 gru 2018, 10:13

Czy zgodnie z nowym programem możemy opłacać obiady dzieciom w przedszkolach lub dzieciom w internatach? Czy musimy zawierać z podmiotami nowe umowy/porozumienia?
vikiviki24
Praktykant
Posty: 22
Od: 10 sie 2017, 7:48


Napisano: 04 gru 2018, 12:56

1. Zgodnie z nowym programem będziemy mogli opłacać dzieciom obiadki.
2. Powinny być nowe uchwały dot.: podwyższenia kryterium do 150%, ew. zwrotu wydatków za świadczenia, jeżeli dochód przekracza 150%, wprowadzenia nowego programu osłonowego (i nowy program osłonowy) w szczególnych przypadkach - na zgłoszenie dyrektora szkoły (do 20% dożywianych w gminie).
3. Powinny być nowe porozumienia - stare były zawierane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 179
Od: 01 lut 2018, 11:37

Napisano: 04 gru 2018, 14:07

A może kolega byłby tak miły i wrzucił na wzór tę uchwałę o podwyższeniu kryterium do 150% i ew. zwrocie wydatków w sytuacji przekroczenia ?
panna migotka
Stażysta
Posty: 129
Od: 04 sty 2017, 12:55

Napisano: 04 gru 2018, 15:43

Też piszecie sami uchwały? Cóż, znam takie szczęśliwe gminy, w których socjalni nie muszą się tym zajmować... Projekt chwały o podwyższeniu kryterium mogę wrzucić, natomiast co do zwrotu wydatków robimy tylko małą zmianę aktualizacyjną w jednym paragrafie starej uchwały.

Uchwała Nr ……. /2018
Rady Gminy w …….
z dnia ………2018 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy
w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 8 ust. 2, art. 17 pkt. 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1693), Rady Gminy w …… uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 150% wysokość kryterium dochodowego dla osób samotnie gospodarujących oraz kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – uprawniające do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ………….
§ 3. Traci moc uchwała nr ………/2013 Rady Gminy w …………… z dnia ……………2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ……………….
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w ……….
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 179
Od: 01 lut 2018, 11:37

Napisano: 04 gru 2018, 16:00

Ładna uchwała.

Ale jedna uwaga - do 150% podnosi się kryterium do zasiłków celowych (zgodnie z ustawą) a nie do posiłków czy świadczeń rzeczowych. Pozdrawiam.
12groszy
Praktykant
Posty: 22
Od: 04 wrz 2018, 7:53


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron