DPS Dąbek

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 28 gru 2010, 11:56

Witam!
Czy ktoś kierował osobę do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SN w Dąbku?
Proszę o wzór takiej decyzji.
~agata


Napisano: 28 gru 2010, 12:03

a propos:nie SN ale SM tj.Stwardnienie rozsiane z łac. sclerosis multiplex
~andre

Napisano: 28 gru 2010, 17:32

weijdź na stronę mcps- tam znajdziesz
~ada

Napisano: 28 gru 2010, 17:34


I n f o r m a c j a

jak ubiegać się o skierowanie do Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych
na SM w D ą b k u

KOMR w Dąbku jest regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmującym chorych na SM z całego kraju.
Prowadzenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku należy do zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Decyzję o skierowaniu do Ośrodka wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania. Decyzja ta wydawana jest w oparciu o dokumentację, którą przygotowuje właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek kompletuje dokumenty takie jak do innych domów pomocy społecznej dołączając wypełnioną przez chorego i lekarza ankietę.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o skierowaniu do Ośrodka:

1. podanie osoby ubiegającej się o skierowanie;
2. wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy
społecznej;
3. decyzja o wysokości renty lub zaświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o
skierowanie do Ośrodka;
4. wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku;
5. ankieta - test funkcjonalny i badanie neurologiczne.

Decyzję o skierowaniu do KOMR wraz z kompletem dokumentów ośrodek pomocy społecznej przekazuje do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Do kompletu dokumentów nie należy dołączać oświadczenia o stanie majątkowym osoby kierowanej. Nie jest to dokument wymagany do wydania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji o umieszczeniu i opłacie za pobyt w KOMR. Wszystkie osoby, których decyzje o skierowaniu wraz z pełną dokumentacją zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – otrzymują informację określającą kolejność na liście osób oczekujących.

Postępowania dot. umieszczania osób chorych na SM w KOMR i ustalania opłaty za pobyt prowadzi:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Departament Zdrowia,
03-719 Warszawa ul. Jagielońska 26,
tel. 22-59-79-932 i 22-59-79-907
e-mail: e.chmielewska@mazovia.pl, a.swiecka@mazovia.plOdpłatność za miesięczny pobyt w KOMR wynosi 70% miesięcznego dochodu osoby kierowanej.

Gmina, z której osoba chora na SM została skierowana do Ośrodka nie ponosi żadnych kosztów.

Ośrodek nie zapewnia transportu zarówno dla osób przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających z Ośrodka po zakończonej rehabilitacji. Osoby wyjeżdżające nie mogą również korzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego, gdyż Ośrodek nie jest zakładem opieki zdrowotnej.

Zapytania dotyczące skierowań i przyjęć do Ośrodka można kierować także na adres email: e.loboda@komr.pl lub j.marciniak@komr.pl

Tu znajduje się ankieta, która musi zostać wypełniona, gdy chory stara się o przyjęcie do Ośrodka:

dokument Word (.rtf)
dokument Adobe Acrobat (.pdf)

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod nr. tel. 023 653-13-31 wew. 207 lub 216.~ada

Napisano: 28 gru 2010, 19:18

Kochani czy są przyjęcia pracowników w Waszych ośrodkach?Jeżeli tak podajcie namiary ! Wielkie dzięki
~Olga

Napisano: 28 gru 2010, 19:18

Kochani czy są przyjęcia pracowników w Waszych ośrodkach?Jeżeli tak podajcie namiary ! Wielkie dzięki
~Olga

Napisano: 28 gru 2010, 19:18

Kochani czy są przyjęcia pracowników w Waszych ośrodkach?Jeżeli tak podajcie namiary ! Wielkie dzięki
~Olga


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]