Szkolenia- System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie samorządów

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 25 lut 2009, 8:43

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w wojewódzkich szkoleniach 1 dniowych dla kandydatów na członków interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu Prawo w praktyce- System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie samorządów w kontekście przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Tematyka: Obowiązek opracowania i realizacji przez gminę programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tworzenie standardów i procedur. Obowiązek tworzenia w gminie zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Skład i zadania tworzonych zespołów interdyscyplinarnych- przedstawiciele: GKRPA, OPS, prokuratury, kuratora sądowego, edukacji, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Procedura postępowania w sprawie przemocy w rodzinie dla OPS, GKRPA. Przeciwdziałanie przemocy w ujęciu psychologicznym

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla: członków GKRPA, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Informacje o Wykładowcach:

Joanna Mikuła - b. Dyrektor PARPA, psycholog-klinicysta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, w latach 2000-2004 kierowała pionem lecznictwa odwykowego w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, autorka publikacji stanowiących m.in. osnowę merytoryczną pn Ramowego programu podstawowych szkoleń dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA, autorka wielu publikacji z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, Warszawa.

Lidia Woć - członek Niebieskiej Linii, absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy) w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia, ukończyła szkolenie pn. Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy- Poziom specjalistyczny Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej + seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje prof. n. Jerzy Mellibruda, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS. Nadkomisarz wspp. Komendy Głównej Policji - Biuro Służby Prewencyjnej (ekspert w zakresie narkomanii) oraz w Biurze do Walki z Przestępczością Narkotykową, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator społeczny, Warszawa

Alina Prusinowska-Marek - absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy) w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia, ukończyła szkolenie „Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy”- Poziom specjalistyczny Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej + seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje prof. n. Jerzy Mellibruda, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS. Kurator zawodowy w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, Kierownik V Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, mediator sądowy, członek Zespołu opracowującego dla NIEBIESKIEJ AKADEMII WARSZAWSKIEJ standardy i procedury udzielania pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc, trener NAW (seminarium dot. standardów i procedur), Warszawa

Planowane terminy szkoleń:
26 marca 2009r.- Katowice
27 marca 2009r.- Kraków
01 kwietnia 2009r.- Poznań
02 kwietnia 2009r.- Wrocław
03 kwietnia 2009r.- Łódź
20 kwietnia 2009r.- Gdańsk
21 kwietnia 2009r.- Olsztyn
22 kwietnia 2009r.- Warszawa
23 kwietnia 2009r.- Lublin
24 kwietnia 2009r.- Kielce

Program szkolenia:
System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie samorządów…- program:

09.00-12.00 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów
nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- prowadzenie Lidia Woć/ Alina Prusinowska-Marek:

1. Gminna pomoc w przeciwdziałaniu przemocy- tworzenie standardów i procedur
2. Procedura postępowania w sprawie przemocy w rodzinie dla OPS, GKRPA
3. Obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych
4. Jak przygotować się do tworzenia takich zespołów?
5. Najefektywniejsze składy zespołów
6. Kompetencje instytucji w przeciwdziałaniu przemocy
7. Standardy poradnictwa specjalistycznego
8. Pomoc: poradnictwo, interwencja, terapia- różnice
9. Budowanie planu pomocy
10. Wykorzystanie funkcjonujących zasobów lokalnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
12.00-14.45 Przeciwdziałanie przemocy w ujęciu psychologicznym- prowadzenie Joanna Mikuła:

1. Przemoc - definicja zjawiska, perspektywy patrzenia na przemoc, cykle przemocy.

2. Charakterystyka psychologiczna ofiary - zespól stresu pourazowego (PTSD).

3. Priorytety i kierunki w pracy z ofiarą przemocy, jak ocenić poziom zagrożenia ofiary.

4. Czego unikać w kontakcie z ofiarą przemocy, na co zwracać uwagę.

5. Dziecko ofiara przemocy - definicja przemocy wobec dziecka, objawy.

6. Skutki psychologiczne przemocy powstające u dziecka-ofiary.

7. Kierunki pracy z dzieckiem - ofiarą przemocy.

8. Krótka charakterystyka typów sprawców przemocy.Mechanizmy psychologiczne występujące u sprawców..

9. Kierunki pracy ze sprawcami przemocy.

14.45- podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie

od godz. 14.45 obiad

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41,

Więcej na www.sps.org.pl

Zapraszamy serdecznie! SPS

~SPS


Napisano: 02 mar 2009, 16:27

a Białystok???
~Gocha

Napisano: 03 mar 2009, 12:48

Zobaczymy, jak wyjdą nam szkolenia w innych miastach. Jeśli fajnie, a wszystko na to wskazuje, to Białystok w maju oraz Toruń i pozostałe 4 miasta, których na ten moment nie uwzględniliśmy- uwzględnimy. Pozdrawiamy serdecznie. SPS
~SPS

Napisano: 06 mar 2009, 10:17

Pozdrowienia dla p. Agnieszki Dudek i p. Marcina Gierczyńskiego:)
Wszystkim polecam szkolenia SPS- są rewelacyjne.
~mika

Napisano: 17 mar 2009, 3:55

pozdrowienia dla pana Czesia
...Czesiu polecam wszystkim twoje frytki...
są super...
a ty jesteś najwspanialszym kucharzem na świecie
~czesiek

Napisano: 19 mar 2009, 15:20

o widzę kogoś zadrość wzięła? I po co?
~mika


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]