wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobeznej

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 08 lip 2009, 14:30

jeżeli dłużnik przebywa za granicą, to trzeba wysłać wnosek do sądu o ustanow. przedstawiciela dla osoby nieobecnej czy ma ktoś wzór takieg wniosku, co taki wniosek powinien zawierac tzn. jakie załączniki ... proszę o pomoc
~kaskaaaa


Napisano: 15 lip 2009, 11:32

też jestem tym zainteresowana proszę o pomoc jeszcze nie mam takiego wniosku a na porade żadnego radce nie mam co liczyc
~zosia

Napisano: 15 lip 2009, 14:33

Sąd Rejonowy
Wydział I Cywilny
ul.WNIOSKODAWCA : ..........................

UCZESTNIK : …………………………
kandydat na przedstawiciela dla
osoby nieznanej z miejsca pobytu
w postępowaniu administracyjnym

WNIOSEK O USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA DLA OSOBY NIEZNANEJ Z MIEJSCA POBYTU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Wnioskodawca wnosi o ustanowienie przedstawiciela w osobie ………….. adres do korespondencji ……………. ul. ………. do zastępowania osoby nieznanej z miejsca pobytu Pana ………………. PESEL …………………… na podstawie art. 34 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z prowadzonym przez tutejszy xxxx postępowaniu administracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

UZASADNIENIE

W dniu ……. wszczęto na wniosek przedstawiciela ustawowego/wierzyciela Pani ……. zam. ….. postępowanie administracyjne o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej :
- ……………. ur……….. Decyzją Nr …./B/2008 z dnia …. przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego w/w osobom uprawnionym na okres świadczeniowy 2008/2009.
W myśl art. 27 ust. 7 organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika :
1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;
2) decyzję, w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;
3) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa.
Dnia …… organ właściwy wierzyciela przesłał pisemną informację zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy, dłużnikowi alimentacyjnemu Panu …. pod wskazany przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w xxxx adres. Pismo nie zostało podjęte. Urząd Pocztowy oddawczy umieścił adnotację, że adresat pod wskazanym adresem jest nieznany. Dnia …. wystąpiono do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym xxx z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania Pana …. Komornik Sądowy pismem z dnia …. poinformował, iż miejsce pobytu dłużnika jest nieznane. Z danych pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny wynika, że dłużnik nie figuruje w Kartotece Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym. Komisariat Policji w xxx również nie ustalił miejsca pobytu ani źródeł utrzymania dłużnika. Działania podejmowane w celu ustalenia aktualnie miejsce pobytu dłużnika alimentacyjnego nie przyniosły pozytywnego rezultatu.
Doręczenie polega na zgodnym z przepisami umożliwieniu określonej osobie zapoznania się z treścią przeznaczonej dla niej korespondencji, gdy jest bezskuteczne pozbawia stronę możliwości obrony swoich praw. Przepisy o doręczeniach mają charakter obligatoryjny.
Konieczne jest zatem ustanowienie przedstawiciela do toczącego się postępowania administracyjnego dla nieznanego z miejsca pobytu Pana …… ostatnio zamieszkałego w ….. przy ul. …….
Wniosek w tym stanie rzeczy jest całkowicie zasadny.

~aga


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]