pilnie wzór decyzji o zmienia nazwiska wnioskodawczyni( zamiana stanu cywilnego) robił juz ktoś taka dec?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 26 lut 2010, 14:05

jw
~antosia


Napisano: 26 lut 2010, 14:13


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 155, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz upoważnienia...............

P O S T A N A W I A M

Zmienić decyzję numer ............ z dnia ............. wystawionej dla Pani ............ w części dotyczącej nazwiska córki w ten sposób, że nazwisko ............ zastępuje się nazwiskiem ...............

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją numer ............. z dnia ............. przyznano Pani prawo do świadczeń rodzinnych na dzieci: ....................
W dniu ...............poinformowała Pani tut. Ośrodek o zmianie nazwiska córki z .............. na ............. Fakt ten potwierdziła kserokopią decyzji o zmianie nazwiska............... oraz kserokopią odpisu skróconego aktu urodzenia.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem ................. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
~bila

Napisano: 26 lut 2010, 14:16

super wielkie dzięki;)
~antosia


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]