Wzór dec. przekroczone kryterium dochodowe

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 08 paź 2012, 13:35

Mam do was prośbę dajcie wzór decyzji odmownej bo chciałam sobie porównać Przypominam przekroczyło kryterium dochodowe Z góry dziękuję
~nowa


Napisano: 10 paź 2012, 11:21

Również bym bardzo prosiła.
~ewa-nowa

Napisano: 11 paź 2012, 10:00

Ja mam taką decyzję...... a wy?


2012-10-04
Burmistrz Miasta i GminyPan
,,,,,,,,,,

DECYZJA ,,,,,,,,,,,,,

Na podstawie art. 104, art. 107, KPA (Dz.U.Nr. 98, poz 1071 z 2000r z późn. zm. ) oraz art. 1, art. 2, art. 9 art. 10 ust. 1, ust. 3, art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20 ust. 1, ust. 2, art. 21, art. 25, art. 31 ust. 1, Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 z późn. zm.) , oraz § 1 pkt 1, pkt 2, § 2 pkt 1, pkt 2, § 7, § 9, § 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. Nr 298, poz. 1770 z 2011r. ),oraz na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i ,,,,,,,,,,,,z dnia 01.12.2010r. Nr ,,,,,,,2010 do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji  po rozpatrzeniu wniosku Nr OPS/2209/2012 złożonego dnia 2012-09-12 , przez ,,,,,,,,,,,

ODMAWIAM

przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej, w wieku od 18 lat do ukończenia 25 roku życia, dla ,,,,,,,,,,,,,,,,,

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu Pani wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Ośrodek stwierdza, że nie spełnia Pani wymogów określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .
Zgodnie z w/w ustawą, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do ali­mentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.  W Pani przypadku, dochód na osobę w rodzinie wynosi 833,71 zł i jest wyższe niż kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kwota przekroczenia wynosi 108,71 zł. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż podstawowa przesłanka wa­runkująca ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie została spełniona.
Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Otrzymują
1.adresat
2.a/a
~KasiaK

Napisano: 11 paź 2012, 10:16

Dziękuję
wiem że to .....
~ewa-nowa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]