NIE JESTEM ELOKWENTNY

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 02 lip 2014, 12:03

Prosze podrzućcie wzór pisma wzywającego dłuznika do złożenia wyjasnień
TANGO


Napisano: 02 lip 2014, 14:42

Patrzę ...a tu nic Może jeszcze poprosze BARDZO PROSZE
TANGO

Napisano: 02 lip 2014, 14:44

nie gniewajcie się na nygusa Stał chłopak i żebrał i miał kartke z napisem ZBIERAM NA PIWO Dałem...nawet na 2 a dlaczego Bo był szczery Pewnie ktoś się ulituje Jestem szczery Elokwencji we mnie za grosz i koszmar na samą mysl tworzenia pisma Wszystkie wzory mam Tego nie
TANGO

Napisano: 03 lip 2014, 7:44

chyba dam ci 2 zł, bo jak we wzorze nie pozmieniasz danych albo wyslesz z kropkami?
@@@

Napisano: 03 lip 2014, 7:50

ośrodek XXX wzywa Pana YYY w terminie 7 dni od otrzymanie niniejszego wezwania do zgłoszenia się w xxx (lub tutejszym ośrodku) w celu złożenia wyjaśnień dotyczących ...... .

koniec 8-)


u góry adresy i data i masz WEZWANIE!
FUN DUSZek
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 223
Od: 18 sie 2011, 10:13
miasto, polska

Napisano: 03 lip 2014, 8:01

dzieki pozdrawiam pa
TANGO

Napisano: 03 lip 2014, 11:26

…………... dn. …………
Nr sprawy………………………..

Pan …………………………
ul. …………………………..
………………………………
Wezwanie do złożenia wyjaśnień
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku (np. z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późń. zm.) oraz na podstawie upoważnienia …………………..Nr …………. z dnia …………….. jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego
wzywam
Pana w terminie ……… dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania do osobistego zgłoszenia się do tutejszego organu tj. do …………………………………… w ……………. ul. …………….., pokój Nr ……………..w celu złożenia wyjaśnień odnośnie np. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W dniu ……………… r. tutejszy organ ………………. zobowiązał Pana do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy i poinformowania o tym fakcie tutejszy organ w terminie ………dni od daty odebrania niniejszego zobowiązania. W powyższym piśmie został Pan również poinformowany o możliwości w przypadku podjęcia przez Pana pracy zarobkowej dostarczenia dokumentu potwierdzającego ten fakt. Powyższe zobowiązanie zostało odebrane w dniu ………r. przez …………… Nie zgłosił się Pan w wyznaczonym terminie i do dnia dzisiejszego nie skontaktował się Pan z tutejszym organem w powyższej sprawie.
Pouczenie
W przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania, w tutejszym organie zostanie wszczęte postępowanie dotyczące uznania Pana za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydana zostanie w tej sprawie decyzja administracyjna, a następnie zostanie skierowany wniosek do Starosty o zatrzymanie Panu prawa jazdy oraz wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późń. zm.).
Do tutejszego organu należy zgłosić się wraz z dowodem osobistym oraz dokumentami dotyczącymi podjętego zatrudnienia lub zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
Z poważaniem

Otrzymują
1.adresat
2.a/a
Aamo

Napisano: 04 lip 2014, 8:22

Aamo - a po co jeszcze wysyłać takie pismo jak już było poprawnie wysłane zobowiązanie do rejestracji w PUP?

Za dużo pieniążków macie?

CO było w pouczeniu zobowiązania?
FUN DUSZek
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 223
Od: 18 sie 2011, 10:13
miasto, polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron