Pismo do US o zmniejszenie TW

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 11 wrz 2014, 11:17

ZAWIADOMIENIE
o zmianie należności objętej tytułem wykonawczym nr ... z dnia ...r.
dot. Pana ...

Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 22 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.), informuję o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym nr z dnia spowodowanej następującą wpłatą dokonaną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w – Pan ...:
dnia … zł (należność główna – ... zł, odsetki – ... zł.).
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia należność dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń alimentacyjnych wynoszą ... zł.

czy mogę tak to w skrócie napisać?
ania123


Napisano: 11 wrz 2014, 12:07

Różnie do ograniczeń tytułów podchodzą w urzędach skarbowych, możesz np. zadzwonić i zapytać czy w takiej formie może być to ograniczenie owego tytułu. Natomiast co do podstawy, którą powołałaś jest już nieaktualna, ja podaje taką :
Na podstawie art. 2 pkt. 10, w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1228 z późn zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. 2014, poz. 656)
A tak u mnie mniej więcej wygląda takie zawiadomienie:

(Pieczątka Wierzyciela)
Sygnatura (miejscowość, data)Właściwy Naczelnik US

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym
Na podstawie art. 2 pkt. 10, w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1228 z późn zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. 2014, poz. 656) zawiadamia się, że należności objęte tytułem wykonawczym:
Nr: Nr tytułu z dnia ……..
przypadające od: Imię i nazwisko
PESEL: …………………..
zam.: ………………………..

w dniach: …………………. uległy zmniejszeniu w łącznej kwocie …………….. (nal. gł. plus odsetki) zł wpłaconej na konto (nazwa jednostki) przez:
Komornik sądowy / wpłata własna dłużnika alimentacyjnego

w poz. nr 33 (kwota należności głównej) do kwoty: 44,10 zł.
w poz. nr 37 (kwota odsetek na dzień 2014-09-11) do kwoty: 94,70 zł.
w poz. nr 43 (kwota należności głównej) do kwoty: 200,00 zł.
w poz. nr 47 (kwota odsetek na dzień 2014-09-11) do kwoty: 149,30 zł.
w poz. nr 53 (kwota należności głównej) do kwoty: 200,00 zł.
w poz. nr 57 (kwota odsetek na dzień 2014-09-11) do kwoty: 147,10 zł.
w poz. nr 63 (kwota należności głównej) do kwoty: 200,00 zł.
w poz. nr 67 (kwota odsetek na dzień 2014-09-11) do kwoty: 145,00 zł.

W związku z powyższym postępowanie egzekucyjne w tej sprawie podlega ograniczeniu do wymienionej kwoty.

(w zależności czy były koszty upomnienia) Koszty upomnienia nie/zostały pobrane.

..................................................
(podpis)
Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a


Pozdrawiam
KyNyO

Napisano: 11 wrz 2014, 12:29

KyNyO, jak wprowadzasz zwrot dłuznikowi i potem robisz te zawiadomienie do US, to nigdy nie masz tak, że zostają Ci same odsetki od spłaconej należności głównej?
jolciaaaaaaaaaa

Napisano: 11 wrz 2014, 12:42

Mam też z tym problem, bo były wpłaty robione z automatu (przez inną osobę). Przy automacie program dzieli proporcjonalnie do całego zadłużenia, stąd też zostawały odsetki, a w skarbówkach, gdy należność jest zerowa to i odsetki również (a odsetki też trzeba ściągnąć). Teraz to przypilnowałem sobie i jak mam wpłatę to jest wprowadzana do konkretnej decyzji (z tej której były tytuł/y), czyli dzieli program proporcjonalnie wpłatę do danego okresu świadczeniowego, a nie wszystkich okresów. I czasem wychodzi mi, że połowa wpłaty idzie na nal. gł. a druga połowa na odsetki. Pozdrawiam
KyNyO


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]