pomóżcie co ja mam w tej podstawie zmienic czy może jest oke

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 14 wrz 2015, 10:28

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku k. p. a.( tj.Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm), w zw. z art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 i ust.2, art 25 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.Dz.U. z 2015 poz. 859 ), w zw. z art. 3 pkt 1. i pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 114 ), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. ( Dz. U z 2010 Nr 123 poz. 836 z późń. zm.) w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 4 września 2013r. po rozpatrzeniu wniosku Nr 000002/09/2015 złożonego dnia 2015-08-31 ,
Bastek
Referent
Posty: 235
Od: 24 kwie 2014, 13:22


Napisano: 14 wrz 2015, 10:32

Zasada jest taka, że skrót "z póżn. zm." dopisujemy od dnia ogłoszenia(!) publikatora aktu prawnego, a nie od dnia, od którego zawarte w nim przepisy wejdą w życie. Tak więc już od 21 sierpnia 2015 r., kiedy to opublikowano w Dz .U. poz. 1217 ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, winniśmy dopisać ten skrót. Proszę zauważyć, że w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych opublikowanej w Dz. U. poz. 1302 z 3 września 2015 r. w art. 1 podano także kolejną zmianę ustawy opublikowaną w Dz. U. poz 1217 z 21 sierpnia 2015 r., chociaż weszła ona w życie dopiero z dniem 5 września 2015 r.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]