obciążenie kosztami postępowania egzekucyjnego

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 07 gru 2015, 10:54

Naczelnik Urzędu Skarbowego 27 listopada umorzył postępowanie egzekucyjne i obciążył kosztami postępowania co robić?
Dantica


Napisano: 07 gru 2015, 12:07

proszę o pomoc w napisaniu zażalenia na obciążenie kosztami egzekucji, pisał ktoś już?
Dantica

Napisano: 07 gru 2015, 12:08

Jeżeli umorzył na podstawie art 8 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, złóż zażalenie, zgodnie z pouczeniem, do Dyrektora Izby Skarbowej powołując art 8 ust 3, ww. ustawy:
Koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym, o którym mowa w ust. 1 i 2, które nie zostały wyegzekwowane, podlegają umorzeniu wraz z umorzeniem postępowania egzekucyjnego.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47

Napisano: 07 gru 2015, 12:15

Na podstawie art. 64c § 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na żądanie zobowiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47

Napisano: 07 gru 2015, 12:28

Na podstawie art. 59 par. 3 w związku z art. 59 par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowanie okazało się bezskuteczne
Dantica

Napisano: 07 gru 2015, 12:32

A co napisali w uzasadnieniu?
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47

Napisano: 07 gru 2015, 12:47

Postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie w/w tytułów wykonawczych okazało się bezskuteczne. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego ustalono iż DŁUŻNIK nie figuruje w rejestrze Ksiąg Wieczystych... Z pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji....wynika iż zobowiązany jest właścicielem motoroweru rocznik 2011. później piszą że motorower został sprzedany w 2011 r., Na zajętych rachunkach bankowych jest brak środków pieniężnych.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Dantica

Napisano: 07 gru 2015, 12:49

To nie jest umorzenie na podstawie art 8 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych i kosztami mogą obciążyć.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47

Napisano: 07 gru 2015, 13:03

Nie zakończone jednak postepowanie przed dniem wejscia w życie ustawy, postanowienie jest z 27 listopada
Dantica

Napisano: 07 gru 2015, 13:06

Art. 9. 1. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
wraz z odsetkami, podlegające przed dniem wejścia w życie ustawy ściągnięciu w trybie administracyjnego
postępowania egzekucyjnego, w stosunku do których nie jest prowadzone administracyjne postępowanie egzekucyjne,
podlegają ściągnięciu, w trybie określonym w art. 27 ust. 3 i 3a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, z uwzględnieniem należności dotychczas wyegzekwowanych.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]