zmiana ustawy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 08 gru 2015, 10:50

Witam.
Ustawa która wprowadza empatię od dnia 01.01.2016 r. wprowadza zmianę w ustawie o fa w zakresie art. 15 ust. 8a który wskazuje, że ust 8a pkt 1 zotrzymuje brzmienie....
ale w ustępie 8a niema żadnych punktów,
a dalej w pkt 2 lit g otrzymuje brzmienie ... - gdzie jest ten punkt wprowadzony z tymi wszystkimi literami?
czyżbym ominął jakąś ustawę, która zmieniła art 15 ust. 8a
ja-fa


Napisano: 08 gru 2015, 11:00

Warszawa, dnia 10 września 2015 r.
Poz. 1359
USTAWA
z dnia 10 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
Art. 5. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 859, 1217 i 1302) wprowadza się następujące zmiany:
3) w art. 15:
f) w ust. 8a:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
d) miejsce zamieszkania lub pobytu,
e) numer PESEL,
f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru
PESEL,
g) stan cywilny,
h) obywatelstwo,
i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
j) rodzaj szkoły, do której uczęszcza osoba uprawniona,
k) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń,
m) płeć,
n) dochody,
o) wysokość zasądzonych alimentów,
p) poziom egzekucji zasądzonych alimentów,
q) organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku,
r) organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie oraz numer tej
decyzji,
s) okres, na który świadczenie zostało przyznane;”,
– w pkt 2 lit g otrzymuje brzmienie:
„g) stan cywilny i płeć,”,
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47

Napisano: 08 gru 2015, 11:40

o tym właśnie mówię,
ale nie uważasz, że aby coś zmienić trzeba to najpierw wprowadzić?
a od kiedy art. 15 ust. 8a ustawy o fa ma pkt 1 i pkt 2 lit a, b, c, d, e, f, g, itp.,
w mojej ustawie jest tylko art. 15 ust 8a.
ja-fa

Napisano: 08 gru 2015, 12:12

W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47

Napisano: 08 gru 2015, 12:29

o to mi chodziło
dziękuje bardzo
ja-fa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]