Wniosek o zwrot prawo jazdy dla dłużnika

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 06 maja 2019, 12:35

Czy ktoś ma może wzór wniosku o zwrot prawo jazdy?
misia__21
Praktykant
Posty: 7
Od: 08 lis 2018, 11:15


Napisano: 06 maja 2019, 16:42

Taki mam:

................, dnia ....................r.Znak pisma:


Starosta Powiatu ..................
ul. .......................
00-000 .................WNIOSEK O ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY


Działając na podstawie art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy .............. nr ........... z dnia ..............., udzielonego dla ............... Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ................... do podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, wnoszę o zwrot Panu ............... zatrzymanego na mocy decyzji znak: ............ z dnia ...............r. dokumentu prawa jazdy kat. „B”, nr ................ seria i numer druku .......................

UZASADNIENIE
Na wniosek tutejszego Organu, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów Starosta Powiatu .............decyzją Nr W............... z dnia ...............r. orzekł o zatrzymaniu Panu ................. prawa jazdy kat. „B”, nr ................... seria i numer druku .................
Według art. 5 ust. 6 pkt 1 w/w ustawy uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty ustalonych alimentów.
Pan ................. w dniu ............... zgłosił się na wywiad alimentacyjny oraz złożył oświadczenie majątkowe. Ponadto przez okres 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów.
W związku z powyższym uzasadnione jest złożenie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.………………………………………………….
(podpis i pieczęć)


Sprawę prowadzi:
Starszy referent ds. Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
......................
MRASINSKA
Praktykant
Posty: 40
Od: 23 maja 2018, 8:25


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]