faktury ważne

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 16 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 01 gru 2015, 15:50

Witam mam pytanie czy bierzecie np. kurtka sportow?
nowa na stypendium


Napisano: 01 gru 2015, 16:04

Księżna.
Witam, :)
Ja nie biorę takiego typu ubrania jak kurtki,sweterki,majtki,skarpetki itp.
Byłam kiedyś na szkoleniu i stwierdził wykładowca że tego typu rzeczy to mam ma kupić mama dla dzieci ze swoich środków lub pójść do GOPS o zasiłek celowy.
Pozdrawiam
księżna

Napisano: 01 gru 2015, 16:10

hehe a kolezanka przyjeła jak byłam na chorobowym :( a czy jak cos zostaje to przechodzi na nastepny raz np.. kwota stypendium 360 zł a faktury przynosi na 560 zł to te 200 zł moze przejsc na 2 transze
nowa na stypendium

Napisano: 01 gru 2015, 16:14

jeśli ktoś teraz miał faktury na kwotę wyższą niż zostało mu przyznane stypendium,to rozliczę,to w drugiej turze
napiszą mi tylko takie oświadczenie,że wydatki zostały poniesione w 2015 r. z przeznaczeniem na cały rok szkolny 2015/2016
xyz@

Napisano: 01 gru 2015, 16:18

dziękuje a jak ktoś wogle nie przyniesi to co mam zrobic? i np na 2 transze ma tyle faktur ze na ta 1 starczy tez
nowa na stypendium

Napisano: 01 gru 2015, 16:26

nierozliczone stypendium oddasz na koniec grudnia do kuratorium
2 transzę dostaniesz na okres I-VI. 2016
moim zdaniem nie można z dotacji na I-VI.2016 rozliczyć okresu IX-XII.2015
xyz@

Napisano: 02 gru 2015, 12:38

Postępuję tak jak xyz.
Mam w decyzji podpunkt o treści: Przyznane stypendium szkolne nie rozliczone w terminie do 18.12.2015 r. wygasa.
W decyzji zmieniającej, którą wydaję od I-VI też mam taki zapis.
Pozdrawiam
Aga65

Napisano: 02 gru 2015, 15:16

a moge o wzór pisma
nowa na stypendium

Napisano: 03 gru 2015, 10:33

Witam.
[#DEC Data]
[#DEC Znak sprawy]

DECYZJA Nr [#DEC Numer]
w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Na podstawie art. 90d, art. 90m ust.1, art. 90n ust.1, art. 90p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Rady Miejskiej …...............w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym …....................... . na wniosek Pana/Pani [#WS Wnioskodawca] zam. [#WS Adres], [#WS Poczta]
1.przyznaję uczniowi/uczennicy [#UCZ Uczen] na rok szkolny 2015/2016 pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendium szkolne, w formie: wskazanej we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016.
2.Wysokość stypendium szkolnego ustalona wg I grupy kryterium dochodowego zgodnie z §1 ust. 2 lit. a Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ... w okresie wrzesień 2015 r. - grudzień 2015 r. wynosi po [#1# HPO Przyznana kwota] zł. miesięcznie.
Łącznie: wrzesień 2015 r. - grudzień 2015 r. [#DEC Suma przyznanych kwot], (słownie: [#DEC Suma przyznanych kwot (slownie)].
3.Wysokość stypendium szkolnego w okresie styczeń 2016 r. - czerwiec 2016 r. zostanie ustalona w decyzji zmieniającej po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
4.Wypłata stypendium szkolnego za okres wrzesień 2015 r. - grudzień 2015 r. nastąpi poprzez zwrot wydatków poniesionych na cele edukacyjne ucznia i zaakceptowanych przez szkołę. Zwrot wydatków nastąpi do 18 grudnia 2015 r. - po uprzednim złożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki edukacyjne (udokumentowane fakturą, rachunkiem, potwierdzeniem szkolnym o poniesionych wydatkach - wystawione imiennie na rodzica lub ucznia).
5.Przyznane świadczenie nie rozliczone w terminie podanym w pkt 4 wygasa.
6.Zobowiązuję stronę decyzji do powiadomienia organu przyznającego stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
UZASADNIENIE
Pani/Pan [#WS Wnioskodawca] wniosła/wniósł o przyznanie stypendium szkolnego. Z wniosku i załączników wynika, że w rodzinie wnioskodawcy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 182 z późn. zm).
Stypendia szkolne finansowane są w głównej mierze z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa, otrzymywanej przez gminę na okres roku budżetowego, czyli od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – a nie roku szkolnego. W związku z tym, zgodnie z pkt. 3 sentencji decyzji, wysokość i wypłata stypendium szkolnego w okresie: styczeń 2016 r. - czerwiec 2016 r. zostanie ustalona w decyzji zmieniającej, po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 r.
Na podstawie art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty, rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium (zwiększenie dochodu w rodzinie, skreślenie z listy uczniów szkoły, otrzymanie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, zmiana miejsca zamieszkania ucznia – poza teren gminy ).
Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji decyzji.
Aga65

Napisano: 03 gru 2015, 11:08

muszę to napisać
pierwszy raz widzę na tym forum decyzję do której nie można się przyczepić:)))))
xyz@

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 16 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]