zawiadomienie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 05 gru 2016, 13:12

Ma ktoś może wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania
aneta24112015


Napisano: 06 gru 2016, 10:57

..............................., dnia ...........................

Wójt Gminy
........................................
Znak sprawy …………….


Pan(i) ....................................................
zam. .......................................................
................................................................

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zawiadamiam Pana (Panią) o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, w celu ustalenia (potwierdzenia lub wykluczenia) prawa do stypendium szkolnego dla syna (córki) …………………. ………………….., przyznanego decyzją Nr ………… z dnia …………………… .
Wójt Gminy …………………… powziął wątpliwości co do tego, czy wobec adresata ww. decyzji nadal istnieje prawo do stypendium na podstawie oświadczenia Pana (Pani) …………………………………….. z dnia ………………………., z którego wynika, że dochody rodziny uległy zmianie. W związku z tym proszę o przedstawienie aktualnych zaświadczeń lub oświadczenia o dochodach netto poszczególnych członków rodziny – z podaniem daty zmian wysokości tych dochodów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.


...................................................
(pieczątka i podpis)

Otrzymują:
1. Pan(i)........................................,
Hania 123


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]