Kiedy wystawiacie PIT-8c

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 07 lut 2017, 13:15

Jestem od niedawna na stypendiach i w większości spraw mam małą orientację, stąd moje pytanie: w jakich przypadkach wystawiacie PIT-8c ?
NOWY#


Napisano: 08 lut 2017, 9:23

Witam. Ja też chciałabym wiedzieć czy wystawiacie PIT 8C. Bo ja robię stypendia od kwietnia ubiegłego roku i nie wiem nic na temat pitów.
wwwwww

Napisano: 08 lut 2017, 10:01

Stypendium socjalne a PIT-8C - 2013.03.04
IPTPB1/415-713/12-4/AG,

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Gmina wypłacająca stypendium socjalne zastanawiała się, czy jego wartość powinna trafić na PIT-8C. Wypłaty dokonuje ona na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że, uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 2 ustawy, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Na podstawie art. 90f ustawy, rada gminy uchwala regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - Uchwała Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2012 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa z dnia 3l sierpnia 2012 r.).
Minister Finansów wskazał, że kwestie tę regulują dwa przepisy:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o pit, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodach z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o pit, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.
Urząd Gminy będąc płatnikiem szkolnych stypendiów socjalnych nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8C, osobom otrzymującym takie świadczenie.
xyz@


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]