Analiza zasadności powołania IOD

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 02 lut 2018, 15:02

Mam pytanie czy już ktoś robił analizę zasadności powołania Inspektora Ochrony danych?
Jeśli tak to proszę o kilka wskazówek , jak to zrobić lub jeśli ktoś ma to o podesłanie.
Dziękuje :-)
rembrand44
Praktykant
Posty: 1
Od: 02 lut 2018, 14:57


Napisano: 19 mar 2018, 10:14

Niezasadne jest robienie analizy zasadności czegoś co jest obligatoryjne.

https://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/10423
Od 25 maja 2018 r. inspektor ochrony danych obowiązkowy we wszystkich podmiotach publicznych

Wszystkie podmioty sektora publicznego od 25 maja 2018 r., czyli od dnia, w którym zaczniemy w Polsce stosować RODO, będą zobowiązane do posiadania inspektora ochrony danych i udzielania mu wsparcia w zakresie wykonywania jego zadań.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) nakłada obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych przez każdy organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości (art. 37 ust. 1 pkt a RODO). RODO wprowadziło w tym zakresie istotną zmianę. Wyznaczenie inspektora ochrony danych (obecnego ABI) w podmiotach sektora publicznego nie będzie, jak dotąd (na mocy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) uprawnieniem, lecz stanie się obowiązkiem wszystkich organów i podmiotów publicznych.

Jak wskazuje projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych (wersja z 3 marca 2018r.), przez organy i podmioty publiczne zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych rozumiane będą organy oraz podmioty publiczne wskazane w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Obowiązkiem kierownictwa podmiotu publicznego jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia inspektorowi ochrony danych. Zgodnie z art. 38 ust. 2 RODO, administrator wspiera inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu niezbędne do tego zasoby oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej. Ponadto do obowiązków administratorów danych należy zapewnienie, aby inspektor ochrony danych:

podlegał bezpośrednio najwyższemu kierownictwu podmiotu publicznego (art. 38 ust. 3 RODO),
miał zapewniony udział we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych (art. 38 ust. 1 RODO),
nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania zadań (art. 38 ust. 3 RODO),
nie został odwołany lub ukarany za wypełnianie przez niego jego zadań (art. 38 ust. 3 RODO),
nie otrzymywał innych zadań i obowiązków, jeśli mogłyby one spowodować konflikt interesów (art. 38 ust. 6 RODO).

W odniesieniu do zakazu nakładania na inspektora dodatkowych zadań, mogących spowodować konflikt interesów, należy dodać, że w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych było przyjęte zbliżone rozwiązanie. Zgodnie z art. 36a ust. 4 u.o.d.o., administrator danych może powierzyć ABI inne zadania jedynie wówczas, gdy nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań ABI. W tym zakresie brane muszą być pod uwagę rozmaite i liczne czynniki, np. ilość czasu potrzebnego na wykonywanie poszczególnych obowiązków, stopień skomplikowania i ważności zadań, rezerwa czasowa na nieplanowane zadania, ilość i rodzaj danych osobowych oraz procesów i systemów informatycznych służących do ich przetwarzania.

Zasadniczą rolą inspektorów ochrony danych będzie doradzanie i weryfikacja prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych (więcej na temat obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz jego zadań można znaleźć w ABI – Informatorze, w sekcji Inspektor Ochrony Danych). Rola ta nie oznacza przeniesienia na inspektora ochrony danych odpowiedzialności za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, ponieważ nadal to administrator danych będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Dlatego w interesie kierownictwa każdego podmiotu publicznego jest mieć niezależnego, właściwie usytuowanego w strukturze organizacyjnej, inspektora ochrony danych, który będzie mógł efektywnie realizować swoje obowiązki.
Pa_Ula
Praktykant
Posty: 25
Od: 19 mar 2018, 8:24


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]