podanie czy wniosek 500+ pilne!!

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 27 lip 2016, 11:28

Przypadek: Kobieta złożyła wniosek na 500+ na dwoje dzieci.Skład rodziny: żona, mąż, 2 dzieci. Po zebraniu całości dokumentów została wydana decyzją częściowo odmowna i częściowo przyznająca z uwagi na fakt przekroczenia dochodu na pierwsze dziecko. Decyzja stała się ostateczna dn. 26.07.2016r.
W dniu 01.07.2016r. Pani wniosła podanie w sprawie ponownego przeliczenia dochodu jej rodziny, gdyż nastąpiła utrata dochodu przez członka rodziny, zostało dołączone świadectwo pracy. Pani w oświadczeniu podkreśliła, że nie jest to odwołanie od decyzji, lecz kolejny wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (na pierwsze dziecko, na to, na które jest wydana odmowa z przekroczenia dochodu). Pani pracowała do 30.06.2016r. i dnia 01.07.2016r. otrzymała świadectwo pracy.
Pytanie: Czy podanie złożone przez Panią mam traktować jako kolejny wniosek na 500+ lub czy Pani ma złożyć dodatkowo "standardowy" wniosek na świadczenie wychowawcze, czy też mogę wydać decyzję zmieniającą decyzję, która została wcześniej wydana (w 1 pkt. odmawiająca prawa z tytułu przekroczenia dochodu a w 2 przyznająca to prawo).
Mój dylemat wynika z art. 27 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Art. 27.
1. Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia wychowawczego w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.
2. Zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
3. Decyzje przyznające świadczenie wychowawcze są natychmiast wykonalne".

Organ może zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia - a w moim przypadku strona nabyła to prawo częściowo i zmieniałabym punkt, gdzie to prawo nie zostało nabyte, ponieważ była odmowa z tytułu przekroczenia dochodu.
Monikaa


Napisano: 27 lip 2016, 11:48

Nowy wniosek i tak jak złożyła 1 lipca nie przyznasz z powodu przekroczenia dochodu (jeżeli tak jest) lecz dopiero od sierpnia, My dajemy nowe wnioski.
lusi 5

Napisano: 27 lip 2016, 12:01

lusi 5 pisze:Nowy wniosek i tak jak złożyła 1 lipca nie przyznasz z powodu przekroczenia dochodu (jeżeli tak jest) lecz dopiero od sierpnia, My dajemy nowe wnioski.A czemu od sierpnia a nie od lipca ? utrata dochodu -prawo do świadczenia od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu - Pani nie miała dochodu w 2014r. , pracowała tylko w okresie 01.04.2016r. - 30.06.2016r. - utrata dochodu czerwiec, to przyznałabym od lipca bo to miesiąc następujący po miesiącu utraty dochodu czy źle myślę? zawsze mamy dylematy z uzyskiem/utratą :)
Gość

Napisano: 27 lip 2016, 15:24

Nowy wniosek i przyznajesz od lipca
just

Napisano: 28 lip 2016, 8:10

przyznajesz od lipca
Joanna77


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]