wniosek do SKO

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 14 cze 2017, 10:41

Proszę o wzór wniosku do SKO o unieważnienie decyzji
aneta45
Praktykant
Posty: 37
Od: 09 mar 2016, 9:46


Napisano: 14 cze 2017, 10:45

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
xxxx


Wniosek
o stwierdzenie nieważności decyzji

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej xxxxxx działający na podstawie upoważnienia xxxxx na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 157 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), wnosi o stwierdzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze xxxxxx nieważności decyzji Kierownika GOPS DECYZJA xxxxxx przyznającej xxxxx prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko xxxxx, z uwagi na okoliczność, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia xxxx złożyła w tutejszym organie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na 2 dzieci.Resztę sama wymyślasz
Małopolska/OPS/Sygnity
Ragnar
Starszy referent
Posty: 502
Od: 14 mar 2017, 22:32

Napisano: 14 cze 2017, 10:47

dziękuje bardzo
aneta45
Praktykant
Posty: 37
Od: 09 mar 2016, 9:46

Napisano: 14 cze 2017, 13:32

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. ……………………………
……-….………………………

Wniosek
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w ………………, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w …………………. zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 i art. 157 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), składa wniosek o stwierdzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ……………… nieważności decyzji nr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, z dnia ……………………….r. przyznającej pani …………………….. prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci …………………….., z uwagi, iż decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa
Uzasadnienie
W dniu………………. Pani ……………..złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze w związku z wychowywaniem dzieci …………….. Na powyższą sprawę tutejszy Ośrodek wydał decyzją nr …………………….. z dnia …………przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci ………………
Zgodnie z art. 5 ust. 3 świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust.2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł.
KotJarosława
Stażysta
Posty: 79
Od: 03 kwie 2017, 11:43

Napisano: 14 cze 2017, 13:32

Zgodnie z art. 5 ust. 4 jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o którym mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00zł.
Na podstawie zaświadczeń o dochodach pozyskanych z systemu Emp@tia, oświadczeniach o wysokości dochodów wskazanych w załącznikach nr 1, 2, 3 ustalono, że w roku 2014 rodzina uzyskała dochód w wysokości ……………co miesięcznie daje kwotę …………………a w przeliczeniu na osobę w rodzinie 852zł.
Do wniosku dołączone zostało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr …………….. z dnia ………………… dla dziecka pierwszego ………………………. ur. …………………….
Rozpatrując wniosek organ pierwszej instancji wziął pod uwagę jedynie fakt posiadania przez pierwsze dziecko orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a nie dokonał analizy tego orzeczenia. W toku przeprowadzonej weryfikacji tutejszy ośrodek stwierdził, iż istotnie dziecko ………………….. legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ale jest to stopień lekki.
Zgodnie z art. 2 ust 9 niepełnosprawnym dziecku oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Z cytowanego przepisu wynik, iż legitymowanie się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności nie znajduje odzwierciedlenia w zawartej w ustawie definicji dziecka niepełnosprawnego.
KotJarosława
Stażysta
Posty: 79
Od: 03 kwie 2017, 11:43

Napisano: 14 cze 2017, 13:33

Skoro w myśl definicji wskazane przez Panią/Pana dziecko………………. Nie jest dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jakie musi spełnić rodzina na osobę wynosi nie 1200zł a 800zł. Kryterium dochodowe 800zł nie jest spełnione.
Po ponownej analizie całości sprawy organ postanowił dnia ……………………………….. skierować wniosek do organu wyższego stopnia (SKO) o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – tj. z powodu, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie organ poinformował Panią/Pana …………………… o skierowaniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego i o ewentualnej konieczności zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia.
Biorąc powyższe pod uwagę, decyzja nr ………………………………….. z dnia ………………………………….. została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa, co uzasadnia niniejszy wniosek o stwierdzenie jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

……………………..
(podpis)
W załączeniu przekazujemy dokumenty:
1. Wniosek nr …………….. z dnia ……………….o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – oryginał.
2. Decyzja nr ………………….. z dnia ………………….. oryginał.

Do wiadomości:
1. ……………………, ul. ……………….
2. …………………….
KotJarosława
Stażysta
Posty: 79
Od: 03 kwie 2017, 11:43

Napisano: 15 lis 2017, 14:38

witam, wysyłam wniosek do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji. Źle wyliczyłam dochód rodzinie mimo, iż miałam wszystkie niezbędne dokumenty do jego prawidłowego wyliczenia. W związku z czym mam już nienależnie wypłacone świadczenie za październik na pierwsze dziecko. Proszę o podpowiedź co w dalej mam zrobić, jeśli moja decyzja zostanie już unieważniona a mianowicie najbardziej chodzi mi o nienależnie pobrane świadczenie. Wszczynam postępowanie ws. nienależnie pobranego świadczenia? czy to SKO jakoś mnie nakierowuje co w dalszej kwestii...??
qazwsx
Praktykant
Posty: 42
Od: 14 mar 2017, 14:08

Napisano: 15 lis 2017, 14:48

Po unieważnieniu wydajesz prawidłowe rozstrzygnięcie w miejsce uniewaznionej decyzji i wszczynasz postępowanie do NP.
Zaprawdę, nie masz nic wstrętniejszego ponad monstra owe, urzędasami zwane, któreż płodami są plugawego czarostwa i diabelstwa.
Oto łotry bez cnoty, sumienia i skrupulów, istne stwory piekielne, do uprzykrzania życia jeno zdatne...
Tom.
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 4710
Od: 09 mar 2005, 16:10
PL

Napisano: 22 lut 2018, 12:25

Witam
mam pytanko czy przed wnioskiem do SKO wszczynacie postępowanie?
terri
Praktykant
Posty: 5
Od: 12 sty 2015, 12:52


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]