Czy na pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia służy zażaleni

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 14 cze 2018, 10:47

Wnioskodawczyni w lutym 2018 otrzymała decyzję odmowną na świadczenie wychowawcze z uwagi na przekroczenie dochodu. Nie odebrała decyzji (awizowana 2 krotnie i w związku z powyższym również się nie odwołała)
Teraz sobie wymyśliła, że złoży wniosek jeszcze raz (21/05/2018) żeby dostać odmowę i móc się teraz odwołać do SKO. Zgodnie z odpowiedzią na ABC pozostawiłam wniosek bez rozpatrzenia, ponieważ sprawa ta została już rozpatrzona w lutym i nic od tamtej pory w tej kwestii się nie zmieniło (ani stan faktyczny ani stan prawny).
I tutaj moje pytanie: czy wnioskodawczyni zgodnie z art. 61a paragraf 2 kpa przysługuje na to powiadomienie zażalenie? Jeśli tak, to gdzie to zażalenie ma złożyć i co może tym "zyskać"

Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC :)
PaulinaZ
Praktykant
Posty: 15
Od: 16 mar 2017, 11:40


Napisano: 14 cze 2018, 10:56

A na jakiej podstawie pozostawiłaś wniosek bez rozpatrzenia?
Powinnaś przeprowadzić na nowo całe postępowanie i wydać decyzję odmowną
ela159
Praktykant
Posty: 9
Od: 10 mar 2017, 12:16

Napisano: 14 cze 2018, 11:00

Proszę - to jest odpowiedź z ABC (na takiej podstawie, ze od lutego do maja kwestia finansowa się nie zmieniła. W sumie Pani miała czas na odwołanie 14 dnia a nawet decyzji nie odebrała)

Zgodnie z art. 61a § 1 k.p.a., gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Należy rozważyć, czym są inne uzasadnione przyczyny uniemożliwiających wszczęcie postępowania. Okoliczności te nie zostały skonkretyzowane w Kodeksie. Należy przyjąć, że są to okoliczności, które w oczywisty sposób stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania (teza pierwsza wyroku WSA w Poznaniu z 6.09.2012 r., IV SA/Po 332/12, LEX nr 1216728). W orzecznictwie oraz literaturze wskazuje się, m.in. następujące okoliczności:

- toczy się już postępowanie administracyjne w tej samej sprawie albo w sprawie takiej zapadło już rozstrzygnięcie (wyrok WSA w Kielcach z 4.10.2012 r., II SA/Ke 557/12, LEX nr 1234275);

- strona żąda wszczęcia postępowania w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu albo wznowienia postępowania w sytuacji, gdy wcześniej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego na decyzję mającą stanowić przedmiot postępowania nadzwyczajnego (wyrok WSA w Gdańsku z 20.02.2013 r., III SA/Gd 799/12, LEX nr 1285282); jakkolwiek pogląd ten dominuje w orzecznictwie i literaturze, to jest również wypowiadany odmienny pogląd na tle art. 56 p.p.s.a. (zob. np. T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016, art. 56);

- strona żąda stwierdzenia nieważności decyzji, od której skargę oddalono prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego, podnosząc w żądaniu te same przyczyny wadliwości decyzji, które były objęte zakresem rozpoznania i orzekania sądu administracyjnego; uogólniając – należy odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, stwierdzając istnienie przeszkód przedmiotowych dla rozpoznania takiej sprawy z uwagi na wcześniej wydany wyrok sądu administracyjnego (por. wyrok NSA z 10.10.2012 r., II OSK 1087/11, LEX nr 1234059).

Tak wskazuje się w literaturze – zob. Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX 2018, uwagi do art. 61a.

Jeśli tożsama sprawa została rozstrzygnięta, elementy stanu faktycznego i stanu prawnego nie uległy zmianie, to moim zdaniem należy odmówić wszczęcia postępowania.
PaulinaZ
Praktykant
Posty: 15
Od: 16 mar 2017, 11:40

Napisano: 14 cze 2018, 11:07

Sama znalazłaś prawidłową odpowiedź to dlaczego pozostawiłaś wniosek bez rozpatrzenia? :o
Yozo
Starszy referent
Posty: 566
Od: 13 mar 2017, 22:03
Wlkp

Napisano: 14 cze 2018, 11:10

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie jest równoznaczne z postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania (bo tylko na takie służy zażalenie)
Yozo
Starszy referent
Posty: 566
Od: 13 mar 2017, 22:03
Wlkp

Napisano: 14 cze 2018, 11:17

Yozo pisze:pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie jest równoznaczne z postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania (bo tylko na takie służy zażalenie)


Faktycznie, ja się zafiksowałam na pozostawienie bez rozpatrzenia a to zupełnie co innego - dzięki :)
PaulinaZ
Praktykant
Posty: 15
Od: 16 mar 2017, 11:40

Napisano: 14 cze 2018, 11:34

Amen, tu tylko i wyłącznie postanowienie o odmowie wszczęcia z art. 61 a kpa.
Co do pytania z tematu, odpowiedź brzmi: Nie, nie służy, gdyż pozostawienie bez rozpatrzenia nie jest czynnością, na które służy zażalenie. Jeśli jednak strona uzna, że sprawę błędnie pozostawiono bez rozpatrzenia, to może uznać, ze organ pozostaje we zwłoce i złożyć ponaglenie, które i tak powędruje do Kolegium. Jeśli Kolegium uzna, że sprawę faktycznie należało rozstrzygnąć merytorycznie, to zobowiąże organ do wydania takiego rozstrzygnięcia, wskazując jednocześnie termin na załatwienie sprawy.
"Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek."
Terry Pratchett
kronos79
Awatar użytkownika
Inspektor
Posty: 2919
Od: 19 lut 2014, 10:39
z OPS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]