decyzja dla Rz na starych zasadach, a przekształ. rodziny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 17 kwie 2014, 8:40

mam dylemat?

Znowelizowany art. 226 ust. 5 stanowi, że sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają, z zastrzeżeniem ust. 9, rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych
w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia, dodatki i wynagrodzenia. Oznacza to obowiązek stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., jak również przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U z 2009 r. Nr 127, poz. 1055 w brzmieniu również obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r).

Rodzina zastępcza w styczniu 2012 r. złożyła w/w wniosek i w oparciu o wyżej przywołane ustawodawstwo przyznano jej świadczenie zgodnie z art. 78 ust. 4 pkt 2 i 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w wysokości nie niższej niż 80 % podstawy (1647 zł) – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, pomniejszonej o 50 % dochodu tego dziecka (zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł), zwiększone o kwotę dodatkowej pomocy pieniężnej z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niespokrewnionym i jego wychowaniem w wysokości 10 % podstawy (1647 zł), co łącznie wynosiło 1405,80 zł miesięcznie.

Według powyższych kalkulacji dziecko miało wydaną decyzję terminową do końca marca 2014 r., (na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności), kolejne orzeczenie (z dnia 2 kwietnia 2014 r.) jest kontynuacją poprzedniego.

Moje pytanie brzmi ,,co mam zrobić z tym dodatkiem 10 % podstawy dla rodziny niespokrewnionej (art. 78 ust. 4 pkt. 7) wydając nową decyzję, jeżeli rodzinę przekształcono w zawodową specjalistyczną według ustawy o pieczy. Pozostawić jak w starej decyzji 1405,80 zł czy przyznać 1241,10 zł ?????????????
PCPR-no future


Napisano: 15 maja 2014, 10:45

ja bym w życiu nie dał.....
gomez

Napisano: 15 maja 2014, 14:38

ja też.......
pcpr.gg

Napisano: 16 maja 2014, 8:03

1241,10 zł
kosmita

Napisano: 16 maja 2014, 11:24

bez dodatku bo dostaja wynagrodzenie
Tomasz


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]