Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 14 sie 2019, 8:31

Dziecko uczęszcza do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego, zaświadczenie o potrzebie zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych czy należy się mu 300+ czy jednak nie ?

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
4) statutu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz innych aktów wewnętrznych.

W statucie "wychowanek" – należy przez to rozumieć dzieci objęte wczesną interwencją, wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujące poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, pacjentów w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i osoby z upośledzeniem umysłowym uczestniczące w innych formach prowadzonych przez OREW;
sadawith
Praktykant
Posty: 45
Od: 16 mar 2016, 20:16


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]